Zamknij

09:52, 22.05.2018
Wyróżniający się uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w ramach współpracy szkoły z zakładem "Rolmech" w Wegrowie wyjechali na wycieczkę do Austrii. Głównym celem i sponsorem wyjazdu są zakłady Pottinger wytwarzające wyposażenie dla rolnictwa . Nagrodzona dwudziestka uczniów zapoznała się z najnowocześniejszymi na świecie rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy produkcji maszyn i urządzeń rolniczych, zwiedziła zabytkowe miasto Grieskirchen oraz poznała historię i tradycje rolnicze Austrii. W drodze powrotnej uczniowie skorzystali z gościnności i noclegu w Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie. Wyjazd dał możliwości rozwijania kompetencji językowych uczniów, wymiany poglądów i integracji kolegów z jednego kierunku kształcenia. KATARZYNA RYTEL
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: redakcja@zyciesokolowa.pl
REKLAMA
© zyciesokolowa.pl | Prawa zastrzeżone