Zamknij

07:33, 20.06.2018
13 uczniów z klasy III Technikum Agrobiznesu ZS CKR w Sokołowie Podlaskim ukończyło podstawowe szkolenie strażaków ratowników OSP i przystąpiło do egzaminu. Daje ono prawo uczestniczenia w akcjach ratowniczo-gaśniczych jako prawowity strażak, otwiera drogę do kolejnych kursów strażackich. Daje też punkty preferencyjne w naborach do Państwowej Straży Pożarnej. Egzaminatorami byli wyznaczeni funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim i przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Egzamin poprzedził test w tzw "Komorze Dymowej" w Komendzie Miejskiej PSP w Ostrołęce. Pierwszą część to tzw. ścieżka wytrzymałości. Jazda rowerem, bieżnia, niekończąca się drabina czy symulacja uderzenia młotem, a wszystko wykonywane w ubraniu specjalnym strażackim typu ?nomex? oraz z założonym 10-kilogramowym ?aparatem ochrony dróg oddechowych?. Po pozytywnej weryfikacji ścieżki, uczniowie ? przyszli strażacy, przechodzili komorę dymową. Jest to układ labiryntów i zapadni, którą przechodzi się pojedynczo, najczęściej na czworakach w ciemności i w zadymieniu. W przeszkadzającym błyskowym świetle i czasem hałasie. Dla wielu osób była to kilkunastominutowa próba pokonania swoich słabości. Po pozytywnym zaliczeniu testu "komory dymowej" na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, odbył się Egzamin kończący kurs podstawowy dla strażaków -ratowników OSP. Tu sprawdzano wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności kandydatów na strażaków. Test teoretyczny z zagadnień poruszanych na zajęciach prowadzonych przez nauczycieli - funkcjonariuszy PSP z Sokołowa Podlaskiego jak i zajęciach E-learningowych. A następnie po pozytywnym zaliczeniu sprawdzano umiejętności praktyczne. Zadania wykonywane w grupach, to m.in. Budowa linii gaśniczych składających się z odpowiednich odcinków, odpowiedniej ilości sprzętu dobranego do konkretnego zadania a także przyjęcie odpowiedniej postawy przez rotę gaśniczą. Innym zadaniem było zbudowanie układu wysysającego wodę ze zbiornika za pomocą odpowiedniego urządzenia. W gorącej atmosferze, dosłownie i w przenośni, wiele potu wylali adepci rzemiosła strażackiego podczas tego pracowitego tygodnia a najważniejsze, że wszyscy zdali... W tym miejscu trzeba dodać iż w takiej formule szkolenie odbyło się po raz pierwszy w województwie mazowieckim, gdzie szkoła (ZS CKR) wraz z Komendą Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP Sokołów Podlaski) utworzyły kurs dla uczniów klasy mundurowej. Już za kilka dni druhny i druhowie zasilą szeregi swoich macierzystych jednostek OSP odbierając w dzień zakończenia roku szkolnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: redakcja@zyciesokolowa.pl
REKLAMA
© zyciesokolowa.pl | Prawa zastrzeżone