Zamknij

13:06, 03.06.2020

31 maja w Polsce i na świecie od 2003 r. obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura. Bocian jest nieodłącznym symbolem polskiej wsi i jednym z najbardziej znanych i lubianych ptaków. Polskie bociany podlegają ochronie ścisłej i należą do gatunków wymagających ochrony czynnej. W naszym kraju według danych, gniazduje około 50 000 par bocianów, a co czwarty przedstawiciel tego gatunku jest urodzonym Polakiem.
Zespół Oświatowy w Nowej Wsi ogłosił szkolny konkurs przyrodniczo-plastyczny pt. „31 maja - Dzień Bociana Białego”.  Wzięły w nim udział zarówno dzieci z Przedszkola,  jak i ze Szkoły Podstawowej. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach: kategoria I – przedszkole, kategoria II – klasy I – III oraz kategoria III klasy IV – VIII.
Celem konkursu było:   zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną gatunkową bociana białego, pogłębianie wiedzy z przyrody, kształtowanie postaw przyrodniczych i ekologicznych, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywne spędzanie wolnego czasu w czasie zdalnego nauczania.
Patronat honorowy nad konkursem objęło Nadleśnictwo Sokołów,  które ufundowało nagrody dla uczniów.
Zostało powołane Jury w składzie: dyrektor Joanna Benedykciuk - przewodnicząca Komisji Konkursowej i członkowie Aneta Dolińska, Katarzyna Jendrzejewska,  Anna Kańkowska-Rogala i Urszula Szymczuk.
WYNIKI KONKURSU
Kategoria I – przedszkole
Wyróżnienie: Adam Gmiter, Maja Gromek, Wiktoria Gromek, Jaś Kozaczuk, Patrycja Maleszewska, Igor Motel, Wojtek Olucha, Hania Pawłowska, Bartuś Pogorzelski, Jakub Postek, Jakub Praski, Piotruś Praski, Zuzia Praska, Oliwka Zgódka
Kategoria II – klasy I – III szkoły podstawowej
- miejsce I – Gabriela Maleszewska kl.III
- miejsce II – Amelia Ząbek kl.III
- miejsce III – Oliwia Pogorzelska kl.I
Wyróżnienie: Wojciech Frąk kl.III
Kategoria III – klasy IV – VIII szkoły podstawowej
- miejsce I – Jakub Kozaczuk kl.VIII
- miejsce II –Filip Pogorzelski kl.IV
- miejsce III – Magdalena Wycech kl.IV
Wyróżnienie: Magdalena Misiak kl.IV , Amelia Postek kl.IV, Kamila Przywóska kl.IV
Na zakończenie roku szkolnego zostaną rozdane nagrody i dyplomy.
ANNA KAŃKOWSKA-ROGALA

REKLAMA
Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: redakcja@zyciesokolowa.pl
REKLAMA
W okresie ciszy wyborczej tj. w okresie 24 godzin poprzedzających dzień wyborów i aż do chwili zakończenia głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej na rzecz kandydatów w jakiejkolwiek formie. Publikacja na na portalu internetowym jakichkolwiek komentarzy mających charakter agitacji wyborczej może zostać uznana za naruszenie przepisów ustawy Kodeks Wyborczy oraz stanowi czyn zagrożony karą grzywny (art. 498 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz