Zamknij

środa, 23.10, godz. 18.00

Od 23.10.2019 do 23.10.2019

Sala widowiskowa SOK

Komenda Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim zaprasza na 26. Muzyczne Spotkania z Poezją Skarabeusz pod hasłem „Dar Serc dla Uli” , które odbędą się 23 października o godz. 18:00 w sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury.
Zaproszenie jest skierowane do tych, którzy chcą podzielić się swoją wrażliwością literacką czy muzyczną, swoimi talentami artystycznymi i osiągnięciami twórczymi oraz do tych, którzy chcą spotkać i poznać wielu twórczych i uzdolnionych ludzi. Będziemy wspólnie podziwiać i oklaskiwać Wschodzące Słońca - naszych debiutantów, bo słowo skarabeusz symbolizuje w Egipcie wschodzące słońce.Będziemy też podziwiać i oklaskiwać gwiazdy - naszych poetów i muzyków, artystów scen skarabeuszowych. Zaproszenie jest skierowane do ludzi, którzy na 24. Skarabeuszu podziwiali i oklaskiwali piękny występ Uli Tokarskiej i do wszystkich, którzy chcą pomóc Uli, bo dla niej jest dedykowany ten koncert.
W ramach Skarabeusza, 23 października od godz. 17:00 odbędzie się Kiermasz "dar SERC dla ULI", z którego dochód zasili konto akcji "Pomóżmy Uli wygrać z chłoniakiem".
Informacje dla występujących:   
- wykonujemy jeden utwór poetycki śpiewany lub recytowany    
- zgłoszenia występów do 21.10. na adres e-mail: sokolowpodlaski@zhp.pl lub w Sokołowskim Domu Harcerza, ul. Kościuszki 11, tel. (25) 787 26 57, lub 504 809 026 - B. Hardej.
W zgłoszeniu powinno znaleźć się:
- imię i nazwisko wykonawcy lub nazwa zespołu
- tytuł i autor wykonywanego utworu śpiewanego lub mówionego    
- instrumentarium - dane kontaktowe