Zamknij
REKLAMA

Ponad 80 inwestycji w powiecie sokołowskim. Na co dostali pieniądze?

00:01, 26.07.2022 | MATERIAŁ PROMOCYJNY
Skomentuj
REKLAMA

Za nami połowa roku, a wraz z nią przyszedł czas na podsumowanie. Sprawdź, jakie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w powiecie sokołowskim. Wsparcie od samorządu Mazowsza otrzymało ponad 80 inwestycji.

Ponad 80 inwestycji w powiecie sokołowskim – to efekt tegorocznych programów wsparcia samorządu Mazowsza, który w tym roku realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Dziewięć z nich zostało już rozstrzygniętych.

Odpowiedzią na potrzeby mieszkańców regionu są mazowieckie programy wsparcia – zaznacza członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska (sejmikowy klub PSL). – Nie tylko pozwalają realizować najpotrzebniejsze z punktu widzenia mieszkańców projekty, ale również skłaniają do wykazywania się inicjatywą, aktywnością i pomysłowością. Dzięki temu powstają przedsięwzięcia, na które samorządy lokalne nie mogłyby sobie pozwolić bez naszego wkładu.

Mazowsze dla czystego powietrza
Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie sokołowskim dofinansowanych zostanie 6 projektów, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 101,8 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Sokołów Podlaski – 43,8 tys. zł;
– zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dla wszystkich przedszkoli miejskich i żłobka na terenie miasta Sokołów Podlaski – 9,9 tys. zł;
– kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Bielany – 7,9 tys. zł;
– kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Sabnie – 14,6 tys. zł;
– projekt „Gmina Repki dba o czyste powietrze” – 20 tys. zł;
– badanie składu dymu z kominów za pomocą bezzałogowego statku powietrznego na terenie miasta Sokołów Podlaski – 5,5 tys. zł.

Mazowsze dla klimatu
Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Władze województwa w tym roku dofinansują w sumie 157 zadań, z czego w powiecie sokołowskim wsparcie w wysokości 344,7 tys. zł trafi na realizację 5 inwestycji.

Dofinansowane zostały:
– retencjonowanie wody w obrębie Zespołu Oświatowego w Kosowie Lackim – 66,5 tys. zł;
– energooszczędne oświetlenie zewnętrzne na terenie gminy Bielany – 99,5 tys. zł;
– poprawa jakości powietrza na terenie gminy Repki poprzez nasadzenia drzew i krzewów – 49 tys. zł;
– wymiana systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED na terenie gminy Jabłonna Lacka – 100 tys. zł;
– pielęgnacja na terenie parku podworskiego w miejscowości Grodzisk – 29,6 tys. zł.

Mazowsze dla sołectw
Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie sokołowskim w tym roku dofinansowanych zostanie aż 38 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 380 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– budowa placu zabaw w sołectwie Ruciany – 10 tys. zł;
– budowa placu zabaw w sołectwie Kudelczyn – 10 tys. zł;
– budowa placu zabaw w sołectwie Kożuchów – 10 tys. zł;
– oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Dmochy Rętki – 10 tys. zł;
– montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w sołectwie Wyszomierz – 10 tys. zł;
– budowa placu zabaw w sołectwie Bielany Żyłaki – 10 tys. zł;
– modernizacja budynku wiejskiego w miejscowości Garnek – 10 tys. zł;
– zmiana systemów oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED w sołectwie Jabłonna Kolonia – 10 tys. zł;
– zmiana systemów oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED w sołectwie Władysławów – 10 tys. zł;
– zmiana systemów oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED w sołectwie Toczyski Podborne – 10 tys. zł;
– zmiana systemów oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED w sołectwie Krzemień-Zagacie – 10 tys. zł;
– zmiana systemów oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED w sołectwie Toczyski Średnie – 10 tys. zł;
– zmiana systemów oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED w sołectwie Morszków – 10 tys. zł;
– budowa chodnika w Chruszczewce Włościańskiej – 10 tys. zł;
– wykonanie oświetlenia ulicznego w Albinowie, gmina Kosów Lacki – 10 tys. zł;
– zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Rytelach Święckich – 10 tys. zł;
– budowa chodnika w Nowej Wsi – 10 tys. zł;
– remont świetlicy wiejskiej w Trzcińcu Dużym wraz z wykonaniem ogrodzenia – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej w Rudnikach – 10 tys. zł;
– modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szkopach – 10 tys. zł;
– modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wyrozęby-Konaty – 10 tys. zł;
– zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wasilew Szlachecki – 10 tys. zł;
– modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Sawice-Bronisze – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbice Górne – 10 tys. zł;
– modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobylany Górne – 10 tys. zł;
– działania na rzecz utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego na terenie miejscowości Kamianka- zakup sprzętu – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mołomotki-Dwór – 10 tys. zł;
– zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skorupki – 10 tys. zł;
– modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Wymysły – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzozów-Kolonia – 10 tys. zł;
– utworzenie placu zabaw w miejscowości Justynów – 10 tys. zł;
– wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowie – 10 tys. zł;
– zakup wyposażenia do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlusin – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowe Mursy – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Łazówek – 10 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Paderewek Kolonia – 10 tys. zł;
– modernizacja świetlicy wiejskiej w Grądach – 10 tys. zł;
– modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę w Lebiedziach – 10 tys. zł.

Mazowsze dla sportu
„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować 502 obiekty sportowe. W tym roku z 255 nadesłanych wniosków na dofinansowanie może liczyć aż 190 inwestycji, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy rekordowe 41 mln zł. W powiecie sokołowskim wsparcie w wysokości ponad 581 tys. zł otrzymają 3 inwestycje.

– Dbanie o kondycję fizyczną jest ogromnie ważne, dlatego chcemy, aby wszyscy Mazowszanie mieli możliwość skorzystania z boisk, sal gimnastycznych, siłowni plenerowych, ale także lodowisk czy skateparków. I ten program to umożliwia. Do tej pory dzięki naszej pomocy powstało już ponad 500 obiektów – podkreśla członki zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc (sejmikowy klub KO).

Dofinansowanie otrzymały:
– modernizacja kompleksu sportowego w Kosowie Lackim – 200 tys. zł;
– budowa zadaszenia trybun boiska piłkarskiego w Jabłonnie Lackiej – 300 tys. zł;
– modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP 1 w Sokołowie Podlaskim - etap 2 – 81 tys. zł.

Mazowsze dla straży pożarnych
Na Mazowszu funkcjonuje blisko 2 tys. jednostek OSP, dysponują one blisko 1,9 tys. remiz strażackich. W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2022 gminy mogły ubiegać się o pomoc finansową w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. W ramach naboru wpłynęły w sumie 244 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 7,1 mln zł. Po ocenie formalnej i merytorycznej wniosków, dofinansowanie w wysokości w sumie ponad 6,5 mln zł trafi do 240 mazowieckich gmin i miast. Znalazło się wśród nich także 8 strażnic z powiatu sokołowskiego. Na ich remonty lub modernizacje samorząd województwa przeznaczył ponad 194 tys. zł.

Dofinansowanie otrzymały:
– remont strażnicy OSP Paczuski, gmina Bielany – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Szkopy, gmina Repki – 25 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Wieska, gmina Jabłonna Lacka – 30 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Rytele-Olechny, gmina Ceranów – 6,3 tys. zł;
– modernizacja strażnicy OSP Nieciecz, gmina Sabnie – 21,4 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Cukrownia, miasto Sokołów Podlaski – 30 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Kostki, gmina Sokołów Podlaski – 24,3 tys. zł;
– remont strażnicy OSP Paderewek, gmina Sterdyń Paderewek – 27 tys. zł.

W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych, samorząd województwa mazowieckiego dofinansowuje również zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu i środków ochrony osobistej. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 11,8 mln zł trafi do 265 gmin dla 463 jednostek OSP. Znalazło się wśród nich 18 ochotniczych straży pożarnych z powiatu sokołowskiego, na których wsparcie samorząd Mazowsza przeznaczy 591,3 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Dzierzby – 4,5 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Bujały-Mikosze – 6,3 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wieska – 4,3 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Krzemień – 4,6 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP Kosów Lacki – 5,1 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Buczyn – 4,2 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Wólka Okrąglik – 6,2 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Rytele Święckie – 4,3 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Zawady – 4 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Sawice – 4 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Liszki – 4 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Rogów – 4 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Gałki – 4 tys. zł;
– nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Justynów – 100 tys. zł;
– sprzęt specjalistyczny dla OSP "Cukrownia" – 19,8 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Stary Ratyniec – 6 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Łazów – 6 tys. zł;
– środki ochrony osobistej strażaka dla OSP Sterdyń – 6 tys. zł.

Mazowsze dla równomiernego rozwoju
W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej. Wsparcie w wysokości ponad 4,9 mln zł otrzymają 4 projekty z powiatu sokołowskiego.

Dofinansowane zostały:
– modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzeszew – 357,7 tys. zł;
– poprawa dostępności usług dla mieszkańców gminy Bielany – 2,3 mln zł;
– wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach Korczew i Jabłonna Lacka – 1 mln zł;
– przebudowa budynku komunalnego na potrzeby urzędu miasta i gminy w Kosowie Lackim – 1,2 mln zł.

Mazowsze dla zabytków
W ramach programu Mazowsze dla zabytków aż 135 zabytków w całym regionie przejdzie prace remontowe i konserwatorskie. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku ponad 11 mln zł. W powiecie sokołowskim wsparcie w wysokości 40 tys. zł trafi na przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowej kapliczce wraz z figurą Św. Floriana usytuowaną w miejscowości Sterdyń.

(MATERIAŁ PROMOCYJNY)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (5)

HahaHaha

11 0

Bo to panie miały cały dzień pozowania do fotografii. 07:50, 26.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZielonyZielony

8 1

To są nasze modeleczki :)) 08:31, 26.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

A,,,,,A,,,,,

5 0

W gm. Bielany ,, druga reprezentacja ,, działa !. 08:57, 26.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GrodziskGrodzisk

3 1

Gdzie w tym wszystkim jest Grodzisk? 15:22, 26.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ula laUla la

2 1

Co z pieniędzy na inwestycje jak wydział budownictwa lezy i kwicy 06:57, 27.07.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%