Zamknij
REKLAMA

Na co wydali pieniądze?

00:06, 27.12.2021 | MATERIAŁ PROMOCYJNY
Skomentuj
REKLAMA

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim przyszedł czas na podsumowanie minionych miesięcy. Sprawdź, jakie inwestycje zostały zrealizowane w powiecie sokołowskim i naszym subregionie dzięki pomocy samorządu województwa.

Oddział neurologiczny mazowieckiego szpitala w Siedlcach w nowej odsłonie
Więcej łózek dla pacjentów, komfortowe pokoje czy nowy sprzęt to tylko kilka udogodnień, w zmodernizowanym oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym – zaznacza marszałek Adam Struzik. – To kolejna inwestycja w szpitalu w Siedlcach. W ostatnich latach pomogliśmy stworzyć m.in. nowoczesny oddział ortopedyczno-urazowy. Jesteśmy także w trakcie modernizacji budynku głównego w Rudce, na którą przeznaczyliśmy aż 30 mln zł. Te inwestycje są przykładem kompleksowego podejścia do służby zdrowia na Mazowszu – dodaje.

W ramach modernizacji zmieniono układ pomieszczeń, dostosowując je do aktualnych przepisów higieniczno- sanitarnych. Zlikwidowano część zbiorowych (dostępnych z korytarza) toalet dla pacjentów i zastąpiono je łazienkami przy salach łóżkowych. Z pomieszczeń oddziału wydzielono izolatki dla pacjentów z obniżoną odpornością. Zmodernizowany oddział został wyposażony w wentylację mechaniczną pozwalającą na właściwą wymianę powietrza w salach oraz utrzymanie optymalnej temperatury.

461 lokalne inwestycje ze wsparciem sejmiku województwa mazowieckiego
– Również w tym roku kontynuowaliśmy nasze programy wsparcia. Lekko je modyfikujemy, udoskonalamy zgodnie z sugestiami samorządów. To w końcu wsparcie, które trafia do mieszkańców, a któż lepiej zna ich potrzeby, jeśli nie samorządowcy, którzy na co dzień rozmawiają z mieszkańcami swoich społeczności – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dzięki autorskim programom wsparcia w subregionie siedleckim zrealizowanych zostało aż 461 inwestycje z czego 83 w powiecie sokołowskim. To między innymi wsparcie z:

Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – 4 inwestycje

 • budowa budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie Lackiej – 2,1 mln zł;
 • budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastruktura towarzysząca w Kosowie Lackim – 4  mln zł;
 • przebudowa drogi gminnej Gródek – Teofilówka – 1,6 mln zł;
 • rozbudowa budynku Zespołu Oświatowego w Nowej Wsi – 1 mln zł.

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej – 3 inwestycje

 • modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy SP1 w Sokołowie Podlaskim (etap 1) – 100 tys. zł;
 • modernizacja boiska piłkarskiego w ramach zadania Budowa Gminnego Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Jabłonnie Lackiej – 200 tys. zł;
 • budowa boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki przy I Liceum Ogólnokształcącym w Sokołowie Podlaskim – 200 tys. zł.

Pomocy finansowej dla gmin w ramach zadań OSP-2021 i MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP – 24 inwestycje

 • OSP Rozbity Kamień – sprzęt specjalistyczny – 15,5 tys. zł;
 • OSP Kożuchów – remont strażnicy – 22 tys. zł;
 • OSP Ceranów – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 12,8 tys. zł;
 • OSP Ceranów – sokołowski samochód średni ratowniczo-gaśniczy – 100 tys. zł;
 • OSP Rytele–Olechny – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Dzierzby – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Krzemień-Wieś – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Kosów Lacki – modernizacja strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Chruszczewka – remont strażnicy – 45 tys. zł;
 • OSP Skrzeszew – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 20 tys. zł;
 • OSP Repki – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 20 tys. zł;
 • OSP Gałki – remont strażnicy – 20 tys. zł;
 • OSP Kupientyn – sprzęt specjalistyczny – 15,4 tys. zł;
 • OSP Nieciecz – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny – 16 tys. zł;
 • OSP Suchodół – remont strażnicy – 22 tys. zł;
 • OSP Sabnie – modernizacja strażnicy – 60 tys. zł;
 • OSP Sabnie – sprzęt specjalistyczny – 25 tys. zł;
 • OSP Cukrownia – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 17,2 tys. zł;
 • OSP Wólka Miedzyńska – komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka – 10,9 tys. zł;
 • OSP Przywózki – sprzęt specjalistyczny – 11 tys. zł;
 • OSP Cukrownia – sprzęt specjalistyczny – 32 tys. zł;
 • OSP Skibniew-Podawce – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Cukrownia – remont strażnicy – 25 tys. zł;
 • OSP Chądzyń – modernizacja strażnicy – 24 tys. zł.

Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE – 43 inwestycje

 •  zagospodarowanie terenu w sołectwie Sikory – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Wiechetki Duże – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu w sołectwie Kożuchówek – 10 tys. zł;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Paczuski Duże – 9,5 tys. zł;
 • remont budynku strażnicy OSP w Bielanach Wąsach – 10 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wszebory – 10 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewóz Nurski – 10 tys. zł;
 • zmiana systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Dzierzby Włościańskie – 10 tys. zł;
 • zmiana systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Jabłonna Średnia – 10 tys. zł;
 • zmiana systemów oświetlenia na lampy energooszczędne typu LED w sołectwie Łuzki – 10 tys. zł;
 • zmiana systemów oświetlenia na lampy energooszczędne typu LED w sołectwie Stara Jabłonna – 10 tys. zł;
 • wykonanie placu sprawnościowego w sołectwie Wirów – 10 tys. zł;
 • zmiana systemów oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu LED w sołectwie Gródek - Dwór – 10 tys. zł;
 • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomna – 10 tys. zł;
 • zakup wyposażenia i utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bojary – 10 tys. zł;
 • utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Guty, gmina Kosów Lacki – 10 tys. zł;
 • montaż paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Borychów – 10 tys. zł;
 • termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gałki – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józin – 9,8 tys. zł;
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Karskie – 10 tys. zł;
 • zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrowiec – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Ostrówek – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Remiszew Mały – 10 tys. zł;
 • modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sawicach - Wsi – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smuniew – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Wasilew Skrzeszewski – 10 tys. zł;
 • zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Chmielnik – 5,5 tys. zł;
 • modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolonia Hołowienki – 10 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Nieciecz Włościańska – 10 tys. zł;
 • rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stasin – 9 tys. zł;
 • przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Sabnie – 10 tys. zł;
 • utworzenie placu zabaw w miejscowości Wyrąb – 9,1 tys. zł
 • utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Miedzyńska – 10 tys. zł;
 • remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostki – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartosz – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorza – 10 tys. zł;
 • ogrodzenie stawu w miejscowości Krasów – 10 tys. zł;
 • budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów – 10 tys. zł;
 • modernizacja świetlicy wiejskiej Dzięcioły Bliższe – 10 tys. zł;
 • wykonanie placu zabaw za świetlicą wiejską w Kamieńczyku – 9,2 tys. zł;
 • modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Nowym Ratyńcu – 10 tys. zł;
 • modernizacja pomieszczeń remizo-świetlicy w Seroczynie – 10 tys. zł;
 • zakup oraz montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Starym Ratyńcu – 9,9 tys. zł.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu – 6 inwestycji

 • przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Ceranów – 15 tys. zł;
 • inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Sterdyń – 7,7 tys. zł;
 • przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Bielany – 14,9 tys. zł;
 • poprawa jakości powietrza na terenie gminy Repki poprzez nasadzenia drzew i krzewów – 88,2 tys. zł;
 • eko akcja w Sokołowie Podlaskim – 6,1 tys. zł;
 • naturalistyczny staw retencyjny Kierz w miejscowości Grodzisk – 60,9 tys. zł.

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – 3 inwestycje

 • remont posadzki w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie – 140 tys. zł;
 • wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku Zespołu Szkół im. Ludwika Górskiego w Ceranowie związanych z przebudową tarasu, przebudową schodów głównych i remoncie balkonu - tarasu – 16 tys. zł;
 • odtworzenie zabytkowej alei kruszywem naturalnym oraz oczyszczenie istniejącego parku w miejscowości Repki – 76,8 tys. zł.

ZDROWIE – 22 inwestycje ze wsparciem samorządu województwa
Jak zauważa członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc w tym roku było wiele inwestycji w placówkach medycznych. Dotyczy to również regionu siedleckiego. – W subregionie siedleckim środki otrzymał szpital wojewódzki w Siedlcach, szpital w Rudce oraz siedlecki Meditrans. Wyszliśmy także naprzeciw oczekiwaniom samorządów lokalnych w związku z trwającą pandemią, i przekazaliśmy kolejny niezbędny sprzęt i środki ochrony osobistej – dodaje.

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie siedleckim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczyły ponad 54 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego do placówek medycznych w regionie siedleckim trafił kolejny sprzęt i środki ochrony osobistej. Do tej pory placówki medyczne z subregionu siedleckiego otrzymały już 379 sztuk aparatury medycznej, ponad 1,2 tys. sztuki wyposażenia, 3,6 mln sztuk środków ochrony osobistej oraz 28 tys. litrów płynów do dezynfekcji. Tegoroczne inwestycje zdrowotne to:

 • budowa budynku dla oddziałów dziennych rehabilitacji Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – 57,2 tys. zł;
 • modernizacja budynku D wraz z częściową jego rozbiórką w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie – 786,7 tys. zł;
 • modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakładowe Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – 507,5 tys. zł;
 • modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku administracyjno-leczniczym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – 255 tys. zł;
 • adaptacja budynku administracyjno-technicznego kotłowni szpitalnej oraz części budynku hali kotłowni na potrzeby usług ochrony zdrowia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 77,5 tys. zł;
 • doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt do zabiegów endoskopowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 1,5 mln zł;
 • doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt informatyczny do urządzeń endoskopowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 379,5 tys. zł;
 • modernizacja budynku głównego Szpitala w Rudce – 30 mln zł;
 • modernizacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym oraz zakupem wyposażenia w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 8,3 mln zł
 • modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 602,7 tys. zł;
 • przebudowa terenu szpitalnego obejmującego infrastrukturę techniczną, małą architekturę oraz tereny zielone jako miejsce biernej i czynnej hortiterapii z wykorzystaniem do rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 39,8 tys. zł;
 • rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach – 212,7 tys. zł;
 • rozbudowa i nadbudowa budynku D z łącznikiem F wraz z przebudową pierwszego piętra budynku D w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 429,7 tys. zł;
 • tężnia Solna w Parku Krajobrazowym w szpitalu w Rudce – 495 tys. zł;
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 5 mln zł;
 • wymiana wyposażenia diagnostycznego Pracowni Endoskopowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 1,8 mln zł;
 • zakup aparatu do pomiaru potencjałów wywołanych (ABR) dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 160,5 tys. zł;
 • zakup niezbędnego sprzętu oraz aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 266,7 tys. zł;
 • dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach – rozbudowa istniejącej infrastruktury o nowy obiekt-Siedlecki Ośrodek Onkologii – 976 tys. zł;
 • budowa Podstacji Ratownictwa Medycznego w Kałuszynie /RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 658,9 tys. zł;
 • zakup karetki bariatrycznej dla regionu siedleckiego ,,RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 750 tys. zł;
 • zakup karetki pogotowia dla mieszkańców powiatu mińskiego i okolic „RM-MEDITRANS” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach – 600 tys. zł.

DROGI – 8 inwestycji ze wsparciem samorządu województwa

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie są środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu siedleckiego trafiło ponad 33,6 mln zł. Najważniejsze inwestycje to:

 • DW 698 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odc. Stok Lacki – Wyczółki od km 6+483 do km 8+289 - etap II i od km 8+289 do km 10+595 – etap III w zakresie budowy chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią – 11,3 mln zł;
 • DW 698 poprawa dostępności rejonu przygranicznego poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w miejscowości Łosice – 15,2 mln zł;
 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 697 polegająca na przebudowie obiektu inżynierskiego w miejscowości Liw w km 0+694 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie – 1 mln zł;
 • przebudowa dr. 811 w miejscowości Chybów od km 0+455 do km 1+438 – 266 tys. zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 803 na odcinku od km 33+553 do km 34+400 wraz z rondem w miejscowości Seroczyn – 1,2 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 736 na odcinku od km 18+940 do km 21+840 w miejscowościach Ostrów i Podwierzbie – 2, 3 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 805 na odcinku od km 18+478 do km 19+389 w miejscowości Pilawa – 1,4 mln zł;
 • remont drogi wojewódzkiej nr 697 od km 11+458 do km 12+523 przejście przez miejscowość Grębków – 780,8 tys. zł.

KULTURA – 4 inwestycje ze wsparciem samorządu województwa

Na rozbudowę, modernizację i rozwój kultury w subregionie siedleckim władze Mazowsza przeznaczyły ponad 416 tys. zł. Największe inwestycje zrealizowane w tym roku to:

 • uzbrojenie nieruchomości w niezbędną infrastrukturę na potrzeby planowanego Muzeum Powstania Listopadowego w miejscowości Nowe Iganie – 5 tys. zł;
 • zagospodarowanie części parkowej przy stawie w Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie oraz nasadzenia drzew przydrożnych w okolicy 1,1 tys. zł;
 • budowa obiektu wystawienniczo - edukacyjnego w Muzeum Treblinka – 110 tys. zł;
 • budowa budynku administracyjno-biurowego w Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie – 300 tys. zł.

 * Dane (stan na 17.12.2021 r.)

(MATERIAŁ PROMOCYJNY)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (2)

Same sukcesySame sukcesy

1 0

Jak w PRL 11:03, 27.12.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

xcbnxcbn

0 0

a medale gdzie dla władzy 13:40, 27.12.2021


REKLAMA
0%