Zamknij

Ogłoszenie Wójta Gminy Sabnie o przetargu

22:47, 06.12.2021 | OGŁOSZENIE GMINY SABNIE
Skomentuj

Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2021
Wójta Gminy Sabnie
z dnia 6 grudnia 2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sabnie w II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 10.01.2022 r.

Wójt Gminy Sabnie informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego następującą nieruchomość:

Obręb: Nieciecz Włościańska gmina Sabnie
Nieruchomość rolna zabudowana, stanowiąca działkę nr 129 o powierzchni 2,48 ha
Użytki gruntowe w działce nr 129: RIVb-0,19 ha, RV-0,34 ha, RIVa-1,78 ha, RBrIVb-0,17 ha

Księga wieczysta nr SI1P/00041776/7
Cena wywoławcza nieruchomości: 198 000,00 zł
Wadium: 19800,00 zł
Minimalne postąpienie: 1980,00 zł

Nieruchomość rolna zabudowana stanowiąca działkę nr 129 położona w obrębie Nieciecz Włościańska, posiada bezpośredni dostęp do drogi. Nieruchomość zabudowana jest:
- budynkiem mieszkalnym murowanym, podpiwniczonym, parterowym, wolnostojącym o powierzchni zabudowy 73,00 m². Rok budowy 1950. Powierzchnia użytkowa budynku 54,66 m². Wysokość pomieszczeń 2,72 m, wysokość piwnicy 2,0 m. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie;
- budynkiem gospodarczym, murowanym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym o powierzchni zabudowy 90,00 m². Rok budowy 1980. Powierzchnia użytkowa budynku 76,74 m².
- budynkiem gospodarczym - stodołą, murowanym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym o powierzchni zabudowy 136,00 m². Rok budowy 1980. Powierzchnia użytkowa budynku 129,90 m².
Nieruchomość uzbrojona jest w media: prąd (licznik zdemontowany), woda z wodociągu gminnego, szambo, jest ogrodzona. Położenie, warunki geotechniczne i dojazd dobre – drogą asfaltową, konfiguracja terenu płaska, korzystny kształt działki, w sąsiedztwie zabudowa nieuciążliwa: mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, szkoła.
Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr SI1P/00041776/7 w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim IV Wydziale Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość nie jest obciążona.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XIX/86/2016 Rady Gminy Sabnie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma w miejscowościach Kupientyn, Kupientyn-Kolonia, Nieciecz Włościańska i Niewiadoma (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2016 r. poz. 4065), nieruchomość oznaczona jako działka nr 129 w obrębie Nieciecz Włościańska znajduje się w obszarze oznaczonym symbolami: KDL-15– tereny dróg publicznych klasy technicznej drogi lokalnej, RM- 56 – tereny zabudowy zagrodowej, R-31– tereny rolnicze.
Częściowo działka znajduje się w strefie ochrony elektrowni wiatrowej – częściowo teren R-31.

Przetarg odbędzie się w dniu: 10.01.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Sabnie – w Sabniach ul. Główna 73.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości nie później niż 3 dni przed dniem przetargu – najpóźniej do dnia 07.01.2022 r. /decyduje data wpływu na konto Gminy Sabnie /.
Wadium wnoszone jest w pieniądzu, na konto Gminy Sabnie nr 61 9221 000000 300113 200000 50 w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Sokołowie Podlaskim Oddział w Sabniach.
Wadium ulega przepadkowi o ile uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Uczestnikowi, który przetargu nie wygra wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Uczestnikowi, który przetarg wygra wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz.1899/ mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sabnie – w Sabniach ul. Główna 73, pokój nr 8, tel./25/ 787- 41- 93.
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 05.11.2021 r. – nieruchomość nie została sprzedana.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 06.12.2021 r. w Urzędzie Gminy Sabnie, w miejscowości Nieciecz Włościańska oraz podano do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Sabnie: www.sabnie.pl w zakładce: biuletyn informacji publicznej i w prasie.
 

Wójt
/ - / Ireneusz Piotr Wyszyński

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%