Zamknij

Obwieszczenie Wójta Gminy Sterdyń

09:16, 04.01.2022 | OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STERDYŃ
Skomentuj

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STERDYŃ

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń uchwalonego uchwałą nr XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 741 ze zmianami)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Sterdyń Uchwały Nr XIX/100/2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sterdyń uchwalonego uchwałą nr XIV/75/08 z dnia 19 lutego 2008 r.
Jednocześnie na podstawie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w ramach której sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy:

  • 1. przesyłać na adres: Urząd Gminy Sterdyń, ul. T. Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń;
  • 2. składać ustnie do protokołu;
  • 3. przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:ug_sterdyn@pro.onet.pl;
  • 4. składać poprzez platformę e PUAP - Urząd Gminy Sterdyń /2n1m2v9ii5/ ;

w terminie do 14 lutego 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Sterdyń.

WÓJT GMINY
mgr inż. Grażyna Sikorska

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%