Zamknij

Świętowali stulecie straży i stulecie niepodległości Polski

22:59, 21.09.2018 | INFO: UG SABNIE/FOT. PAWEŁ NASIŁOWSKI
REKLAMA
Skomentuj

W niedzielę, 16 września, strażacy z Hołowienek świętowali 100 lat istnienia jednostki OSP. Uroczystość ta była połączona z inną, równie ważną - setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: poseł Marek Sawicki, wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego ZOSP RP - druh Wojciech Wicherski, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Artur Gonera, członkowie zarządu powiatowego ZOSP RP z wiceprezesem - druhem Józefem Panaszem na czele, komendant powiatowy PSP - st. bryg. Tomasz Wilk, starosta sokołowski Leszek Iwaniuk, członkowie zarządu gminnego ZOSP RP z prezesem Janem Jesionowskim na czele, wójt gminy Sabnie Ireneusz Piotr Wyszyński, radni gminy Sabnie z przewodniczącym Wacławem Mikołajczukiem na czele, strażacy ochotnicy z jednostek OSP z gminy Sabnie wraz z pocztami sztandarowymi. Przedstawicielem senatora Waldemara Kraski był Marek Ratyński. Licznie przybyli również mieszkańcy Hołowienek i okolicznych miejscowości. Dowódcą uroczystości był komendant gminny ZOSP RP - druh Edward Benedykciuk.
Uroczystość rozpoczęła się  Mszą św., którą w intencji strażaków i ich rodzin, którą sprawował biskup Tadeusz Pikus. Obecny był również Powiatowy Kapelan Straży Pożarnych ks. Kanonik Krzysztof Kisielewicz i proboszcz parafii w Zembrowie ks. kanonik Piotr Arbaszewski. Po zakończeniu Mszy Św. nastąpiła oficjalna część uroczystości, której ważną częścią było pożegnanie dotychczasowego sztandaru jednostki OSP w Hołowienkach oraz nadanie i poświęcenie nowego sztandaru. 

Jednym z punktów programu było również odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez mieszkańców  Hołowienek tablicy   upamiętniającą  uroczystość.  Na tablicy widnieje napis: "WDZIĘCZNI TYM, KTÓRZY TWORZYLI HISTORIĘ OCHOTNICZEGO RATOWNICTWA POŻARNICZEGO ORAZ TYM, KTÓRZY WALCZYLI O WOLNOŚĆ OJCZYZNY, W 100. ROCZNICĘ POWSTANIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HOŁOWIENKACH ORAZ W 100. ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI - MIESZKAŃCY HOŁOWIENEK, DNIA 16 WRZEŚNIA 2018 R. ". Tablicę poświęcił biskup Tadeusz Pikus.

Następnym punktem programu było uhonorowanie jednostki OSP w Hołowienkach oraz zasłużonych i wyróżniających się w pracy na rzecz OSP i społeczeństwa strażaków. Ochotnicza Straż Pożarna w Hołowienkach została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz medalem pamiątkowym Marszałka Samorządu Województwa Mazowieckiego "Pro Masovia"'.
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono 7 strażaków ochotników, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa 8 osób, a Brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono 12 strażaków. Odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymało 18 druhó. Wręczono również 11 wyróżnień "Za wysługę lat w OSP". 
Marszałek województwa mazowieckiego dyplomami uznania nagrodził 5 druhów - seniorów  OSP oraz 5 druhen i druhów z okazji jubileuszu 100-lecia OSP w Hołowienkach z podziękowaniem za postawę, ofiarność i cenną działalność społeczną.

Bardzo ważną i doniosłą częścią uroczystości było odznaczenie szczególnie zasłużonego dla ochotniczego ratownictwa pożarniczego członka honorowego OSP w Hołowienkach, druha Tadeusza Andrzejczuka. Jest on członkiem OSP od 66 lat. W 1958 roku objął on funkcję komendanta OSP i pełnił ją przez kolejne 42 lata. Działał również w strukturach gminnych, powiatowych i wojewódzkich ZOSP. Był pierwszym gminnym komendantem ZOSP i funkcję tę sprawował do roku 2000. Przez kilkanaście lat (w latach 70. i80.) był członkiem zarządu powiatowego ZOSP. W latach 70. był członkiem komisji rewizyjnej wojewódzkiego ZOSP w Warszawie. W dowód uznania za zasługi na rzecz pożarnictwa otrzymał: medal „Za zasługi dla Pożarnictwa”, ", "Złoty Znak Związku OSP RP" i "Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza", medal „Pro Masovia”, dyplom uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego, odznaczenie Polskiego Stronnictwa Ludowego - Medal im. Wincentego Witosa. Druh Tadeusz Andrzejczuk był inicjatorem wielu działań na rzecz OSP i społeczności lokalnej, w tym m.in.: budowy remizy, pozyskiwania sprzętu pożarniczego, budowy dróg lokalnych. Obecnie chętnie służy radą i pomocą, dzieli się swoim doświadczeniem z młodym pokoleniem strażaków-ochotników. Członkowie OSP oraz mieszkańcy Hołowienek w dowód uznania zasług druha Tadeusza Andrzejczuka dla miejscowości Hołowienki uhonorowali Go pamiątkową statuetką

Po zakończeniu części oficjalnej artyści Teatru Muzycznego w Łodzi i scen warszawskich wystawili program muzyczny dedykowany 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości. Koncert poprowadził druh Ryszard Nowaczewski, członek zarządu wojewódzkiego ZOSP RP. Młodzież z Zespołu Szkół w Sabniach przedstawiła program słowno-muzyczny nawiązujący do tematu uroczystości - odzyskania niepodległości i święta strażaków. Końcowym  punktem programu był festyn strażacki: występ kapeli Sterdyniacy i zabawa prowadzona przez DJ.   
Głównym organizatorem uroczystości była jednostka  OSP w Hołowienkach, w partnerstwie z Powiatem Sokołowskim, Gminą Sabnie oraz Zespołem Szkół Szkołą Podstawową im. Heleny Mniszek w Sabniach. Uroczystość współfinansowana  środkami z PROW na lata 2014 - 2020, operacja pt. "Wsparcie społeczności lokalnej mieszkańców wsi Hołowienki w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego"  w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  oraz środkami od sponsorów.

(INFO: UG SABNIE/FOT. PAWEŁ NASIŁOWSKI)
REKLAMA

Komentarze (4)

strażak z 43 letnim strażak z 43 letnim

1 0

Ten Wicherski nie widział żadnego pożaru a odznak i medali ma więcej niż wszyscy strażacy w powiecie sokołowskim to zgroza żeby być takim zachłannym Żygać się chce. 15:38, 04.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

strażak z 34 latastrażak z 34 lata

2 0

Popieram to woła o pomstę do nieba. On wygląda jak Ruski w kufajce tylko, .że ma mundur.Dla nas czynnych i z dużym stażem ,, BJOWYM,, są ochłapy. Przydział kartkowy jak za komuny na mięso i inne wyroby spożywcze. 15:59, 04.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

strażak SAM. strażak SAM.

1 0

Nasza jednostka włączona jest do KSRG. od chwili powstania KSRG. czyli od 1997 roku.a medali i odznak jak kot napłakał. wystąpimy o 8 medali dostaniemy 2 lub 3 O złotym znaku związku zapomnij, występujemy od ponad 10 lat i wszystko gdzieś u góry przepada bez odpowiedzi Ktoś to niszczy bo niema żadnego śladu. 16:21, 04.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Strażak z poeiatuStrażak z poeiatu

1 0

SAM masz racje to samo przerabiamy to zgroza. ALE TRZEBA ŻYCZYĆ DRUGIEJ ,, STÓWY,,STRAŻY Z CHOŁOWIENEK. Wszystkim druhnom i druhom ZDRÓWKA. 16:34, 04.10.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© zyciesokolowa.pl | Prawa zastrzeżone