Zamknij

Radni będą debatować nad raportem o stanie miasta

11:24, 18.06.2019 | MARCIN GÓRZNY/FOT. BGG - ARCHIWUM
REKLAMA
Skomentuj

Na sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w środę, 19 czerwca, omawiany będzie nowy dokument, który powstał w magistracie – Raport o stanie miasta w 2018 roku. Po debacie odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla burmistrza.

Zgodnie z przepisami znowelizowanych w ubiegłym roku ustaw raport taki mają przygotować wszystkie jednostki samorządowe. Mają też obowiązek umożliwić mieszkańcom udział w debacie nad dokumentem. Raport właśnie powstał w mieście Sokołów Podlaski.

Mniej o 44 osoby
Dokument to analiza sytuacji miasta w pięciu głównych obszarach: społeczno-gospodarczym, finansów i majątku, inwestycji komunalnych, ustroju i organizacji miasta (w tym spółki komunalne), realizacji uchwał i programów przyjętych przez radę miejską. Na ponad 100 stronach znajduje się wiele informacji, liczb, danych o sytuacji w Sokołowie Podlaskim na koniec 2018 r. Przytaczamy kilka najciekawszych.
Na terenie miasta Sokołów Podlaski na dzień 31 grudnia 2018 r. mieszkały 19 243 osoby. Liczba kobiet i mężczyzn jest niemal równa – sokołowianek jest o 5 więcej niż sokołowian. Osób w wieku do 18 lat mamy 3 447. - W 2018 roku w Sokołowie Podlaskim zameldowało się na stałe 307 osób zamieszkałych dotychczas poza Sokołowem Podlaskim, a wymeldowało się z miasta 320 osób. W związku z urodzeniami zameldowanych zostało 149 dzieci, a zgonów zarejestrowano 180.
 - Analizując szczegółowe dane nietrudno zauważyć, że 2018 r. wystąpił ujemny wynik demograficzny na poziomie 44 osób. Nie jest to sytuacja satysfakcjonująca, biorąc pod uwagę rozwój miasta oraz przygotowanie infrastruktury przedszkolnej, oświatowej, kulturalnej, a także  technicznej miasta. Zależy nam na tym, by z każdym rokiem uzyskać coraz wyższy, dodatni wskaźnik demograficzny. Dlatego też duży nacisk kładzie samorząd miejski na ciągłe podnoszenie standardów usług społecznych, poszukiwań zachęt inwestycyjnych i możliwości wspierania budownictwa mieszkaniowego - czytamy w raporcie.
Cieszyć powinien za to spadek bezrobocie - według danych Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 31 grudnia 2017 r. w mieście bez pracy było 705 osób. Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 21 proc. - do 590 osób. Spadła też liczba korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - w 2017 r. objętych nimi było 571 rodzin liczących  1461 osób,  w tym  232 rodziny z dziećmi do 18 roku życia. W 2018 r. natomiast było to 458 rodzin liczących 1157 osób, w tym 204 rodziny z dziećmi do 18 r. ż. Na pomoc społeczną i socjalną sokołowski samorząd wydał w 2018 r. blisko 23 mln zł. Dożywianiem objętych było 55 dzieci.

W biznesie...
Jak wynika z raportu, w Sokołowie Podlaskim działa dużo spółek prawa handlowego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Niestety, nie ma możliwości podania ich liczby. Z tytułu udziału ok. 6% w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w 2018r. do budżetu Miasta wpłynęła kwota 1,4 mln zł. Dodatkowo podmioty posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność na terenie miasta płacą podatek od nieruchomości, stanowiący w całości dochód miasta. W 2018r. było to 7,1 mln zł. W 2018 r. działalność gospodarczą na własny rachunek prowadziło 1 411 przedsiębiorców będących osobami fizycznymi bądź wspólnikami spółek cywilnych (dane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
W 2018 r. 32 pracodawców z miasta zatrudniało cudzoziemców – łącznie 1252 pracowników, w zdecydowanej większości z Ukrainy. 25 bezrobotnych z Sokołowa Podlaskiego skorzystało z dotacji na założenie własnej firmy.

O zadłużeniu i majątku
W 2018 r. dochody  miasta wyniosły ponad 86,7 mln zł i w stosunku do planu zostały zrealizowane w 87,4%. Wydatki  budżetowe natomiast zamknęły się kwotą 91,2 mln zł, czyli 84,5% planu. W 2018 r.wystawiono 370 tytułów wykonawczych wobec podatników z tytułu zaległości w podatkach lokalnych oraz 193 tytuły z zaległej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. W roku 2018 burmistrz umorzył podatki i opłaty na łączną kwotę 242 870,67zł oraz zastosował ulgi w postaci odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę ogółem 33 499 zł.
Zobowiązania miasta na koniec 2018 r. wynosiły: z tytułu kredytów 24,5 mln zł, z tytułu wyemitowanych obligacji 20,7 mln zł. Spłaty rat kredytów i wykupu obligacji rozłożone są do 2033 roku.
W 2018 roku do budżetu Miasta z tytułu realizowanych projektów z udziałem dofinansowania wpłynęło ponad 2,5 mln zł. Na trzy projekty, pomimo pozytywnej oceny, nie podpisano umowy o dofinansowanie ze względu na niewystarczający okres realizacji zadania. Dotyczy to zadań: „Kompleksowa renowacja pomnika ks. Brzóski wraz z otoczeniem” -  wartość wnioskowanego dofinansowania – 140 tys. zł; „Modernizacja terenów zielonych Bulwaru nad rzeką Cetynią” – wnioskowane dofinansowanie 56 tys. zł, „Budowa nawierzchni na ul. Ustronnej” – kwota wnioskowana 100 tys. zł.
W 2018 r. miasto Sokołów Podlaski było właścicielem 190 hektarów gruntów, z czego: 57 ha to grunty przekazane w użytkowanie wieczyste. W raporcie znajdziemy szczegółowe informacje o inwestycjach drogowych i innych, zrealizowanych w mieście w ubiegłym roku. Znaczące kwoty wydano m.in. na modernizację oświetlenia ulicznego, na rozbudowę żłobka i uruchomienie szkoły muzycznej. W raporcie znajdziemy też informację, że STBS rozpoczyna budowę nowego bloku z 62 mieszkaniami, a PUIK w ubiegłym roku na inwestycje wydał blisko 4,8 mln zł. W dokumencie znajdziemy też szczegółowe informacje o zatrudnieniu w urzędzie miasta, placówkach oświatowych i miejskich spółkach. Opisane zostały też kwestie związane m.in. z usuwaniem azbestu, działalnością miejskiego schroniska dla zwierząt, wsparciem dla rodzin wielodzietnych czy osób niepełnosprawnych.

Pełny tekst raportu znaleźć można na stronie sokołowskiego urzędu miasta.

Będzie debata
Raport o stanie miasta omawiany będzie na sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 19 czerwca. Początek posiedzenia o godzinie 9.00. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w debacie ma prawo zabrać głos do 20 mieszkańców. Debata nad raportem zakończy się głosowaniem radnych nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza miasta Sokołów Podlaski.
Na sesji tego dnia radni głosować będą również nad absolutorium dla burmistrza za 2018 r.

(MARCIN GÓRZNY/FOT. BGG - ARCHIWUM)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

Komentarze (40)

HPHP

28 2

Rozumiem, że raport nie obejmuje stanu dróg (gorszych niż w Sokołowie nie widziałem)? Nie wspomina też o niepisanej zasadzie, że w Sokołowie nie skręca się w lewo, bo się zwyczajnie nie da wyjechać (np. wyjazd z ul. Kupientynskiej w Kilińskiego, wyjazd z ul. Lipowej w Wolności, Kosowskiej w Wolności)? Nie wspomina też o tym, że przez lata gdzie Węgrów wybudował obwodnice miasta i zrobił rynek, w Sokołowie zdążyły drogi zepsuć się do stopnia niemalże nieprzejezdnosci (np. ul. Szkolna, Wolności i Długa jako glowne ulica w Sokołowie też mogą być zaliczona do tego grona)? 12:37, 18.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

......

8 1

Toć gorszej drogi jak z soko do niecieczy to chyba nie ma w powiecie. Dziur nie połataja nawet gdzie w godzinach rannych i popoludniowych natezenie ruchu jest duze. Z jablonny do luzek nawet dziury polepili... 13:18, 18.06.2019


POW,,,POW,,,

22 2

Niech zadebatują nad ,,skrzyżowaniem Sadowa - Ogrodowa - Magistracka [ przy parku z basenem ] Tam przez ten żywopłot nie ma widoczności . Kiedyś rosły tulipany to było OK. Tam dojdzie do tragedii i wtedy coś zrobią ale po fakcie. 12:52, 18.06.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

HPHP

6 4

Takich miejsc gdzie albo jest ograniczona widoczność, albo nie da się wyjechać, jest dużo i nic się z nimi nie dzieje. Ale przecież najważniejszy jest Park Handlowy :) 13:44, 18.06.2019


AA

7 1

Tam jest specjalnie zaprojektowana nawierzchnia o określonej ilości "uskoków poziomych", na których trzeba zwolnić do 10km/h. Jest to pilotażowy projekt Urzędu Miasta, który ma celu sprawdzić czy zwiększenie ilości powstałych otworów w nawierzchni asfaltowej wpłynie na spadek liczby wypadków. Obserwuje się, że z każdym rokiem prędkość przejeżdżających tamtędy samochodów ulega zmniejszeniu dzięki czemu można odtrąbić sukces ponieważ od dłuższego czasu nie doszło do kolizji z udziałem aut lub pieszych. 15:31, 18.06.2019


mijomijo

4 1

Już w "Małpim Gaju" niech krzaczory sobie wrócą i tam niech będą, na tych trzech wysepkach na skrzyżowaniu rozrosły się zbytnio i może być tak że dwa auta jadące od Ogrodowej i Sadowej w pewnym momencie mogą się zetknąć lampami kierunkowskazów. Jak już coś tam koniecznie, to ogromną plastikową palmę "jerozolimską" tam postawić. Warszawa ma, to czemu nie Sokołów? 20:56, 18.06.2019


KK

10 13

Jeśli jest tylu niezadowolonych, to dlaczego władze miasta nie zmieniają się od tylu lat? Bo nie ma dobrego kandydata ? Może nowej osobie chciałoby się bardziej.. 14:08, 18.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PowisPowis

25 3

Czy będzie Senator i opowie nam o tym co załatwił dla Sokołowa aby jego mieszkańcom żyło się lepiej. 16:28, 18.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


do Boguś do Boguś

16 14

To wszystko co obecnie się robi w Sokołowie (RiT) to zasługa Iwaniuka i Puściona. Obecna Pani Starosta z obecnym Panem Przewodniczącym mają tyle wspólnego z tymi inwestycjami co Senator z rządowymi inwestycjami w Sokołowie.Czyli sukcesów brak 21:17, 18.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mam DylematMam Dylemat

5 20

Jeżeli Burmistrzowi jakimś cudem się uda pozyskać środki na obwodnicę to imieniem kogo JĄ nazwać ?
-Senatora(łapka zielona)
-Pana Przewodniczącego i Pani Starosty(łapka czerwona)
-
22:20, 18.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


do BKdo BK

15 11

Akurat brak obwodnicy jak najbardziej obciąża Senatora bo będąc tyle lat parlamentarzystą nie słyszałem aby podjął jakiekolwiek działania w tej sprawie . 06:20, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

franekfranek

10 5

Będzie mocna dyskusja, szczególnie w wykonaniu Skowronek, Matysiaka, Krysiaka, Dolińskiego i Florczuka bo Jackoski to napewno wygłosi hymn chwalebny on tak ma lubi musi złapać smak. 07:07, 19.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Stasia Stasia

3 1

Rozmawiałam z Wycechem i powiedział mi że wszystko dyskutowane jest na komisjach więc nie wszyscy muszą zabierać głos na sesjach. Mówił że na komisjach wszyscy są aktywni. 08:04, 20.06.2019


ObserwatorObserwator

10 4

Debata trwa ale P.Przewodniczący nie odstępuje zachowaniem od marszałka sejmu, jak ktoś mówi żle o jego koledze Burmistrzu to ogłasza przerwę wzywa policję i po sprawie. W czym przeszkadzał P. Krasnodębski, tym że mówi prawdę i zastępuje niemowy w radzie tych wyżej wymienionych. Wstyd P. Hardej pomyśl jak coś masz zamiar zrobić. 11:07, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Miasto...Miasto...

6 4

On rozłożył mleczarnie z taką samą radą [ niemowów ] nadzorczą a teraz rozkłada ,,miasto ,, a radni śpią. 11:28, 19.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do Miasto do Miasto

8 1

To nie ten baranie, troszkę się doszkolić trzeba 11:37, 19.06.2019


Czytelnik T.S.Czytelnik T.S.

11 4

A Tygodnik Siedlecki pisze , ,, wspaniale przebudowano skrzyżowanie Lipowa -- Oleksiaka W ,, Że tam padł cud inżynierski . Jak tak to zgłosić do księgi ,, GINESA ,,. A Pani Starosta próbuje kneblować usta tym co zgłaszają problem. 14:21, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JeśliJeśli

12 5

Jeśli to raport solidny, to ogłasza stan katastrofy materialnej, demograficznej, a - nade wszystko, intelektualnej. Ot i wszystko w temacie miasta, gminy i okolic. 14:34, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KasiaKasia

18 5

Senator i inni mogli wspierać Burmistrza Karakulę w pozyskiwaniu środków ale wnioski muszą być pisane i składane przez pana Burmistrza. Niestety pan Burmistrz nie jest tym zainteresowany. 14:48, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JaJa

16 6

Jad, jad i jeszcze raz jad. Może ktoś wymieni dokonania senatora. Bo jakoś cisza w tej sprawie, wychodzi na to, że ten pan nie ma żadnych dokonań. 18:44, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Darek Darek

15 7

Panie Senatorze nie wystarczy być senatorem, już 16 lat piastuje Pan to stanowisko może w końcu czas wziąć się w garść i zdobyć się choć na malutkie dokonanie. 18:47, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OloOlo

9 2

Panią starostę na senatora, ona wszystko załatwi. 18:48, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do OloDo Olo

10 6

Nie pana przewodniczącego. On pokrzyczy i wszystko załatwi. 18:50, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do do OloDo do Olo

11 8

Nie tylko nie to. Precz z krzykaczem i pieniądzem. Ja uważam, że lepszym kandydatem byłby były przewodniczący rady powiatu. Ten gość ma klasę. 18:52, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LidkaLidka

17 6

Precz z marazmem i stagnacją. Burmistrzowi nic się nie chce,a pracownicy w UM to wykorzystują,tak jak to czyni pan F. 19:13, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

z PiS-u.z PiS-u.

8 10

Co by nie napisał , że Pan Senator to zrobił , czy poparł to i tak ,, krzykacze ,, zdementują i .ze to było za PSL-u , a liczy się tylko ,,JAD ,, u krzykaczy. 21:04, 19.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do z PiS-uDo z PiS-u

11 7

No to wymieniaj te dokonania senatora. Tylko nie pisz o samochodach strażackich (które przydzielono z ministerstwa) i bazie LPR (której nie załatwił). Może miejsca zabraknąć na wyliczankę hahaha 09:42, 20.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

sokołowiaksokołowiak

12 3

O ile dojadą na tą debatę i się nie spóźnią. W Sokołowie w temacie obwodnicy i ułatwienia życia kierowcom nie robi się NIC, kompletnie NIC. Kto jest za to odpowiedzialny? W Węgrowie się dało, u nas niedługo trzeba będzie brać kanapki i grile rozstawiać przy drodze, podobnie jak w Niemczech "stau". Dno i kupa mułu, ścieżki rowerowe kur... jego mać najważniejsze. 12:40, 20.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Zenek Zenek

2 1

W Węgrowie się dało bo marszałek województwa z PSL dał kasę. U nas rządzi PiS więc pieniędzy nie będzie. 09:10, 23.06.2019


z PiS-u.z PiS-u.

8 6

Kto ci w głowie namieszał ,że samochody strażackie to z ministerstwa -- tylko z którego. A skąd masz wiadomość o bazie LPR , że nic nie pomógł , a boisko na stadionie , nowa karetka dla niemowląt. Ale masz ,,JAD ,, Pozdrawiam. 13:12, 20.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pisowy.Pisowy.

5 8

W Sokołowie macie swego ,,misja ,, Burmistrza. Niech sam zacznie pisać wnioski , to ręczę że Pan Senator je poprze. Ale za nierobów z miasta i starostwa wniosków nikt nie będzie pisał. 13:20, 20.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MiastowyMiastowy

10 5

W starostwie najbardziej zapracowani są Pani Starosta i Pan Przewodniczący takie robią wrażenie tylko nic z tego nie wynika 13:39, 20.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PiS ,,,PiS ,,,

12 4

Ale PEESELOWCY po przegranych kolejnych wyborów mają ,,JAD ,, A jesienią będziecie za ,,burtą ,, i na zieloną trawkę i wtedy będzie ,, JAD ,, oj będzie. 16:36, 20.06.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do PiSdo PiS

2 5

A długi twoich idoli będą spłacały wnuki może nie twoje i dlatego jesteś taki cep 07:28, 21.06.2019


OloOlo

8 4

Pana byłego przewodniczącego rady powiatu na senatora 16:05, 21.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PiS ---PiS ---

5 9

Tego zielonego Puś.... nigdy w życiu. Będzie kneblował usta w senacie tak jak powiecie . 17:39, 21.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

z Powiatu...z Powiatu...

2 3

Ktoś pisał o ul. Lipowej i faktycznie ,,mistrzostwo projektu ,, tylko do księgi Ginesa. To był projektant ,, inzinier ,, 14:10, 22.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

z PiS-u...z PiS-u...

3 1

Do senatu to wystartuje ,,cwany lis ,,Sawicki bo tylko tam ktoś z PSL-u może , ale to może się załapie , bo do sejmu to zostało IM tylko pomarzyć . 17:32, 27.06.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© zyciesokolowa.pl | Prawa zastrzeżone