Zamknij
REKLAMA

Jak wygląda wdrażanie "Tarczy antykryzysowej" w powiecie sokołowskim

14:10, 28.05.2020 | PUP/POWIAT SOKOŁOWSKI, FOT. BGG
Skomentuj
REKLAMA

Sokołowscy przedsiębiorcy szeroko skorzystali z "Tarczy antykryzysowej", której rozwiązania mają pozwolić firmom przetrwać na rynku i ochronić istniejące miejsca pracy.

Początek kwietnia 2020 r. dla wszystkich urzędów pracy był okresem bardzo burzliwym i wymagającym wdrożenia nowej organizacji pracy. W ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 poz.374, z późn. zm.), urzędy pracy otrzymały nowe zadania mające na celu: ochronę miejsc pracy, zmniejszenie obciążeń finansowych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich wsparcie w zachowaniu płynności finansowej.

Co jest dostępne?
Pomoc realizowana przez powiatowe urzędy pracy to:
- Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,
- dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla  przedsiębiorców samozatrudnionych,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.
Ze względu na ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim pomimo, że nie obsługuje swoich petentów w sposób bezpośredni to nieustannie realizuje wszystkie zadania rozpatrując sprawy wpływające drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl oraz pocztą tradycyjną. Udostępniona została również urna przed budynkiem urzędu, do której interesanci mogą wrzucać korespondencję. Oprócz nowych zadań z zakresu ,,Tarczy antykryzysowej” urząd prowadzi wszystkie dotychczasowe działania: rejestrację osób bezrobotnych, wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów, składek na ubezpieczenia zdrowotne, legalizację zatrudniania cudzoziemców (procedura oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową), obsługę umów na usługi i instrumenty rynku pracy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz szczegółowo udziela informacji osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom na temat dostępnych form pomocy. Ogrom zadań, z jakimi urząd musi się zmierzyć wymagał wdrożenia przez dyrektora urzędu natychmiastowych działań mających na celu reorganizację pracy oraz jej usprawnienie. W tak trudnych warunkach jednego z największych w historii kryzysów gospodarczych istotne jest szybkie dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i urzędy udzielające wsparcia.

Od samego początku Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim kieruje się zasadą udzielenia pomocy w jak najszybszy i rzetelny sposób. Priorytetem jest skierowanie pomocy do lokalnych firm i pracowników bez zbędnych formalności. Wprowadzenie systemu pracy w urzędzie od godziny 6.00 do 16.00, a także możliwość pracy weekendowej, usprawniła pracę oraz znacząco wpłynęła na liczbę rozpatrywanych wniosków. Po dwóch długich miesiącach ,,zmagań” z ogromną ilością wpływających wniosków widoczne są  pierwsze efekty pracy całego urzędu. 

Pożyczki dla 1618 wnioskujących
Świadczy o tym liczba rozpatrywanych wniosków o udzielenie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców. Na dzień 26.05.2020 r. urząd zrealizował około 96 % wszystkich złożonych wniosków o udzielenie pożyczki.

Do 26 maja przedsiębiorcy złożyli w sokołowskim PUP 1828 wniosków o pożyczkę.  Pozytywnie rozpatrzono 1618 wniosków. Nagatywnie (w tym rezygnacje przedsiębiorców) - 129. Łączna kwota udzielonego wsparcia to ponad 8,08 mln zł.

Pożyczka do 5 tysięcy złotych to jeden z najpopularniejszych wśród firm instrumentów wchodzących w skład "Tarczy antykryzysowej“. Może otrzymać ją każdy mikroprzedsiębiorca i samozatrudniony, a nabór na tę formę wsparcia ma charakter ciągły. Pieniądze przelewane są na konto po zaakceptowaniu wniosku jeszcze tego samego dnia. Program ten cieszy się bardzo dużą popularnością w powiecie sokołowskim. Pożyczka jest jednorazowa i umarzalna. Warunek jest jeden – wystarczy, że przez 3 kolejne miesiące przedsiębiorca utrzyma swoją firmę na rynku i po tym okresie złoży w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o umorzenie pożyczki.

Dofinansowanie części kosztów
Kolejną formą wsparcia, z której chętnie korzystają sokołowscy przedsiębiorcy jest dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Samozatrudniony przedsiębiorca i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników, jeżeli wykaże spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako: zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ogłosił już dwa 14-dniowe nabory, w trakcie których na dzień 26.05.2020 r. wpłynęło do urzędu 178 wniosków. Wszystkie wnioski są rozpatrywane na bieżąco.

Na wynagrodzenia pracowników
Również forma dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.  Podobnie, jak w przypadku poprzednio przytoczonej formy Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ogłosił dwa 14-dniowe nabory, w trakcie których na dzień 26.05.2020 r. wpłynęło do Urzędu 90 wniosków. Obecnie urząd jest w trakcie  przygotowań do ogłoszenia trzeciego naboru.  

Wymienione powyżej formy wsparcia dla przedsiębiorstw i pracowników stanowią rozwiązania osłonowe dla pracodawców, które mają pozwolić firmom przetrwać na rynku i ochronić istniejące miejsca pracy. Obniżenie kosztów pracy umożliwi kontynuowanie działalności mimo trudności wywołanych pandemią COVID-19, dlatego tak duże znaczenie ma determinacja i zaangażowanie pracowników Urzędów Pracy w realizację nowych zadań  w sposób szybki i zgodny z prawem.
Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim każdego dnia stara się wprowadzać nowe regulacje, mające na celu skierowanie pomocy do największej liczby przedsiębiorców oraz ochronę dotychczasowych miejsc pracy i zachęca do korzystania z dostępnych form pomocy.

(PUP/POWIAT SOKOŁOWSKI, FOT. BGG)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (51)

MajkMajk

29 8

Sam skorzystałem z pomocy PUP, zdziwiony byłem jak wyjątkowo mało biurokracji przy tym jest. Już widzę, jakby ludziompomogli, gdyby rządziło PO-PSL... 14:18, 28.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Do MajkDo Majk

5 4

Wsparcie byłoby tożsame wszak P.dyrektor PUP to PSL. Nie zapominajcie o tym. 15:23, 28.05.2020


ZofiaZofia

25 4

Skorzystałam z pomocy, dziękuję rządowi i prezydentowi za "tarczę" a pracownikom PUP za pomoc. 14:57, 28.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ASAS

3 4

Ile płacą za takie komentarze? 10:20, 29.05.2020


Do ASDo AS

5 1

Leć i zapytaj, pewnie tysiace złotych dostaniesz za klepanie idiotyzmów 12:53, 29.05.2020


Podlaski przedsiębioPodlaski przedsiębio

9 15

Ja też dziękuję Po-PSL że oszczędzili tyle pieniędzy żeby móc pomóc mi teraz w tych ciężkich czasach :D 15:04, 28.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SokołowiakSokołowiak

11 12

Dlaczego starostwo pozwoliło na wycięcie alei drzew na ul.Niecieckiej 17:28, 28.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do - Podlaski prze..do - Podlaski prze..

5 3

Oj jak byłeś malutki to wypadłeś mamusi z wózeczka i potłukłeś główkę --- i teraz bredzisz. Idz do lekarza - proszę. 18:01, 28.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Miastowy Miastowy

10 7

A ja słyszałem że w powiecie to najlepiej wdrażają ale procenty? 18:48, 28.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Sokolowiak Sokolowiak

8 5

A co się wydarzyło na ul.Świerkowej że roboty stanęły. Czy ma to związek z wizytą Pani Starosty? 19:04, 28.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

spokojnie spokojnie

4 6

my wam dali przestojowe ale niedługo was skontrolujem. i jak co to dyszka kary;P. 20:32, 28.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PowiatowyPowiatowy

3 3

Dlaczego ludzie mówią prawdomówny jak starosta Sadowska ? 21:17, 28.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

TakTak

6 1

Bo można na niej polegać jak na Zawiszy 21:42, 28.05.2020


PrzedsiębiorcaPrzedsiębiorca

15 8

Załatwiam sprawy w starostwie,PUP i mogę powiedzieć,że sprawy załatwia się szybko i profesjonalnie, za rządów PO-PSL tak nie było. 22:07, 28.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ASAS

3 2

Mój pracodawca nazwał tę śmieszną tarczę zwykłą propagandą a z kolei inny dziurawym garnkiem. 10:22, 29.05.2020


centekcentek

1 2

Ile płaca za komenty? 11:05, 29.05.2020


A tenA ten

6 1

A ten budynek na zdjęciu starostwo, prawem kaduka zajumało kiedyś Rolnikowi. Za Antoniego starosty i psychologa na 1/2 etatu. 00:09, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JuhasJuhas

8 9

Ale propaganda jak tvp. Może jeszcze sam senator z własnej kieszeni reszty wam wydawał? 00:13, 29.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Do JuhasDo Juhas

4 3

Na tym portalu propaganda taka sama jak w TVP. 10:23, 29.05.2020


do do juhasdo do juhas

4 3

Ty zielona gni-do. Z roboty cię wywalili to plujesz na PiS. Dość zielonej zarazy w agencjach rolniczych i innych urzedach. 12:52, 29.05.2020


KłamczuszkaKłamczuszka

4 5

Jedynym sukcesem Senatora o którym mówią ludzie to starosta Sadowska 05:51, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AgnieszkaŁAgnieszkaŁ

4 6

A jak się jest starosta to mozna w celach prywatnych używać służbowego samochodu? 08:23, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do Miastowy..do Miastowy..

2 2

A ja słyszałem , że Kopernik był kobietą.... 08:43, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

>..  juhas...>.. juhas...

14 2

Ale żal d---- ściska , że PiS sobie radzi w tych trudnych czasach. Nie patrz na TVP , posłuchaj ,, ekspertów ,, zagranicznych --- to i oni kłamią. A za PO-PSL to resztę z VAT mafia IM wydawała. 08:59, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

też  do Podlas. przeteż do Podlas. prze

1 1

Oj musisz mieć coś z móżdżkiem. I TY prowadzisz jakąś firmę -- dziwne to. 09:05, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PatrycjaPatrycja

15 3

Gdyby nie tarcza to mój sklepik by zbankrutował. W PUB pracownicy mili i uczynni. 09:27, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TinaTina

15 2

W PUB sprawy załatwiają profesjonalnie i szybko. 10:53, 29.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

HenioHenio

1 0

Szczególnie jak zamowisz duże z pianką na 2 palce 11:07, 29.05.2020


LenaLena

15 3

PIS i rząd dbają o małe firmy,a w Sokołowie burmistrz dba tylko o biznesmenów bo im umarza podatki. 11:17, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Agnieszka ŁAgnieszka Ł

4 0

Bo podobno nasza starosta wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych, to chyba nie jest zbyt oszczędne w dobie kryzysu. 11:36, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do AgnieszkaŁDo AgnieszkaŁ

4 0

Oszczędne, ale dla niej samej. 11:37, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

II

12 2

Tarcza dla bogaczy działa w Sokołowie od wielu lat dzięki burmistrzowi Karakuli. 11:53, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JolaJola

5 0

Może mi ktoś przypomnieć o co była awantura na Świerkowej i kto grał w niej główną rolę, bo ja słyszałam, że to pani starosta najgłośniej tam krzyczała. 12:32, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do jolado jola

5 3

Słyszałam że chodziło o stan ulic w mieście burmistrz nic nie robi to zwrócili się do starosty 12:43, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do do Jola do do Jola

5 0

Ale wytłumaczyłaś, przecież to starosta się awanturowała, a nie burmistrz, teraz próbuje zwalić wszystko na burmistrza, kłamczuszka. 13:34, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LudwikLudwik

4 0

To dla pani starosty typowe. 13:36, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PawełPaweł

11 2

Dostałem dofinansowanie i myślę, że teraz przetrwam. Pracownikom PUP dziękuję za szybkie załatwienie sprawy. 14:36, 29.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PROPAGANDAPROPAGANDA

4 9

MÓJ KOMENTARZ O TYM, ŻE PRACODAWCY MÓWIĄ, ŻE TARCZA TO ZWYKŁA PROPAGANDA I DZIURAWY GARNEK ZOSTAŁY USUNIĘTE. CZYŻBY PANI REDAKTOR WPROWADZIŁA CENZURĘ? ZAPEWNE SAMA PISZE TE KOMENTARZE POCHLEBNE DLA PISU JAKA TO TARCZA WSPANIAŁA A NEGATYWNE USUWA!!! I TEN TEŻ NIEDŁUGO USUNIE. JUŻ TERAZ BEZROBOCIE ROŚNIE I KAŻDY NAOCZNIE MOŻE SIĘ O TYM PRZEKONAĆ, ŻE MORAWIECKI KŁAMIE!!! 20:36, 29.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

??????

2 3

Lecz się... Cenzury na tym portalu nie ma, a szkoda, bo wsyp durniów straszliwy... 23:48, 29.05.2020


AlAl

4 6

Tarcza,he,he.Dobre,Najpierw trzeba popsuć ,a potem się udaje ,że się naprawia. 04:30, 30.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NasturNastur

7 4

Czy osoba która kłamie powinna piastować stanowisko starosty ?
Dlaczego senator na to przyzwala ? 06:57, 30.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PrzerażonyPrzerażony

8 0

Niech ktoś mi coś wytłumaczy bo nie rozumiem. Gdzieś powyżej ktoś pisze, że ta pożyczka uratowała jego biznes, nikomu przy tym nie ubliżając. Pisze po prostu, że jej pomogła a ludzie to minusują. Co w tym stwierdzeniu jest do minusowania? Będę wdzięczny za wyjaśnienie.
08:15, 30.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do Przerażony.do Przerażony.

8 2

Bo się rozlał ,, sok z buraka ,, 10:22, 30.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZdzichoZdzicho

13 3

Tam, gdzie w samorządach rządzi PIS, tam świadczenia wypłacane są szybko. PUP i Starostwo w Sokołowie są tego najlepszym przykładem. W Warszawce PO i pan Trzaskowski sabotują wypłaty świadczeń. 22:28, 30.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do Zdzicho....Do Zdzicho....

6 1

To CI Warszawiacy -- ślepi czy co. Nawet ,, peowski ,, Gdańsk wypłacił na poziomie 80 %.. , a te protesty to czysta manipulacja. 09:19, 31.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TU----TU----

1 1

Przerażeni to powinni być ,, warszawiacy,, jak ON nimi manipuluje. BO w Warszawie jest drożej jak w Poznaniu , a przyszłego Prezydenta Warszawy zmusi do ul. im. L. Kaczyńskiego. --- Czy to nie chory człowiek ?... 11:14, 31.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ale....ale....

12 0

Prawda o Trzaskowskim boli. Nie radzi sobie z miastem Warszawa -- a pcha się na Prezydenta ,, Najjaśniejszej ,, 18:19, 31.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

powiatowypowiatowy

10 0

Dobrze że w starostwie rządzi PIS bo z wypłatami mogło by być zle, 19:55, 31.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GminnaGminna

8 1

W Starostwie da się zauważyć zmiany,szybkie wypłaty świadczeń ratujące małych przedsiębiorców,inwestycje,budowę dróg ale pozbądzcie się Ryszarda 45%.To mameja bez moralnego kręgosłupa.Donosi burmistrzowi i działa na szkodę powiatu. 20:10, 31.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Gmina?Gmina?

2 0

Ale liczy zyski własne i rodziny. 23:17, 31.05.2020


bo...bo...

0 0

Pewnie Rysiowi rwie się grunt w Starostwie , to robi układ SOBIE u Bogusia. 10:47, 03.06.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA