Zamknij
REKLAMA

Miasto kontroluje, czym palimy w piecach

08:44, 20.11.2021 | OPR. BGG, INFO: UM/FOT. BGG
Skomentuj
REKLAMA

Nadal zdarzają się osoby, które do ogrzewania domów wykorzystują niskiej jakości opał lub spalają odpady. Dlatego pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim prowadzą w terenie kontrole palenisk domowych.

Obowiązek kontroli został nałożony na wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego, uchwałą z 8 września 2020r. w sprawie programu ochrony powietrza, dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu oraz na podstawie art. 379 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z którym: marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. W związku z tym prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin, wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza, a brak przeprowadzania kontroli może skutkować nałożeniem na samorząd kary w wysokości do 500 tys. zł.

Podstawą podjęcia interwencji są zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców (kontrole interwencyjne), ustalone kontrole planowe, własne obserwacje w terenie pracowników Urzędu Miasta oraz inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów. Kontrolujący pracownicy urzędu posiadają upoważnienia wydane przez Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski.

Zakres kontroli obejmie przede wszystkim: sprawdzenie przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, weryfikację zakazu spalania odpadów, kontrole urządzenia grzewczego, kontrole stosowanego paliwa.

Zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska obowiązkiem właściciela nieruchomości jest udostępnienie lokalu.
Kontrolujący uprawnieni są w szczególności do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym pobierania próbek;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli, w tym dokumentów wskazanych w uchwale antysmogowej (świadectwo jakości paliw, dowód zakupu paliw, dokumentacja techniczna urządzenia grzewczego).

Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (w tym pobrania próbki popiołu z paleniska) stanowi przestępstwo z  art. 225 Kodeksu Karnego. Zgodnie z §1 tego przepisu: kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Podstawowe obowiązki , jakie wynikają z uchwały antysmogowej:
– od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu (wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE)
– od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach (lub innych miejscowych ogrzewaczach pomieszczeń):
a. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
b. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem,
c. węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
d. paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna),
– od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
– od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
– użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
– posiadacze kominków (lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Urzędnicy w trakcie czynności w przypadku stwierdzenia w piecu lub bezpośrednim sąsiedztwie odpadów, wykonają dokumentację fotograficzną i zaznaczą tą informację w treści protokołu z kontroli. W sytuacji stwierdzenia spalania w kotle drewna, wykonywany jest pomiar jego wilgotności która powinna wynosić mniej niż 20%. Gdy do produkcji ciepła wykorzystywany jest węgiel, kontrolujący weryfikują jego ziarnistość w oparciu o zapisy tzw. uchwały antysmogowej.

W trakcie kontroli mogą zostać pobrane próbki popiołu z paleniska celem wykonania badań jego składu przez akredytowane laboratorium. Naczynia na popiół są zamykane podczas kontroli i zabezpieczane plombą z numerem w obecności osoby kontrolowanej. W przypadku stwierdzenia, iż w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe nie spełniający warunków określonych w uchwale antysmogowej, osoba kontrolowana zostanie poinformowana o granicznym termie wymiany kotła oraz otrzyma ulotkę informacyjną na temat zapisów uchwały antysmogowej. 

Równolegle podczas kontroli palenisk sprawdzany jest sposób gospodarowania odpadami komunalnymi i częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości.

Urzędnicy apelują: Jeśli widzimy, że ktoś narusza przepisy i zanieczyszcza powietrze, paląc odpady lub nielegalnie odprowadza nieczystości ciekłe, powinniśmy zgłosić to do Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, tel. 25 7817554.

(OPR. BGG, INFO: UM/FOT. BGG)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (12)

Z powiatuZ powiatu

22 2

Niemcy spalają blisko połowę węgla, jaki zużywa cała UE. Ale dzięki propagandzie to Polskę uważa się za największego truciciela w Europie
Niemiecka gospodarka spala o wiele więcej węgla niż polska (Niemcy: 240 mln ton;
Polska: 152 mln ton), a poziom emisji CO2 na osobę jest tam znacznie wyższy
niż w naszym kraju (Niemcy: 10,4 tony/1 os.; Polska: 8,6 tony/1 os.). No ale coż ktoś czerpie z tego kasę kosztem naszego społeczeństwa. Niemcy otwierają elektownie węglowe a u nas sie zamyka wraz z kopalniami. 09:22, 20.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ZosiaZosia

1 1

Wylacz TVPis na chwilę i pomyśl sam jak umiesz 16:14, 21.11.2021


PrawdaPrawda

23 2

Dodaj, że zanieczyszczenia z Europy to 8% światowej emisji. Chiny, USA, Indie, Rosja, państwa Ameryki Południowej nie przejmują się emisją, co da zaciskanie pasa w Europie? Nic poza upadkiem gospodarek. 09:27, 20.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do - Z powiatu.do - Z powiatu.

13 3

Ale powiedz TO Róży Thum , a nie nam -- MY to wiemy... 10:32, 20.11.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Z powiatuZ powiatu

10 1

Ona za sianie swojej propagandy też bierze nie małe pieniążki... 11:13, 20.11.2021


Jareck Jareck

5 2

Ktoś napisał wstęp szanuj ludzi *%#)!& tęp. Wiem że polityków jest za dużo a byle g wna nawet kowid się nie czepia😉 18:15, 20.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

A przywilejemA przywilejem

11 1

A przywilejem posiadacza posesji jest spuszczenie psa na widok zbliżających się urzędasów. Tak wiem, to marzenie z normalnego, a nie socjalistycznego świata ... Przykro 19:03, 20.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

EdekEdek

3 0

Nadal zdarzają się osoby, które do ogrzewania domów wykorzystują niskiej jakości opał lub spalają odpady? Zapraszam na Kolejową. Tu się zdarzają osoby ktore nie spalają odpadów. Szkoda ze nikomu z kontrolujących to nie przeszkadza. 16:13, 21.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Na KolejowejNa Kolejowej

16 0

to smog z parkujących TIR-ów truje. Na dwóch parkingach często ponad 40 sztuk stoi. Te samochody muszą wjechać i wyjechać, czyli razy 2. Do tego pracujące agragaty spalinowe. Dym z komina to pryszcz przy tym. Tylko w Soko ruch ciężarowy został wprowadzony do miasta. Inne miasta robią odwrotnie. 19:36, 21.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jakie odpadyjakie odpady

4 1

Dym z komina? A gdzie są urzędasy na obrzeżach Sokołowa w piątek/sobotę? Chodzi o wypalanie liści i innych zielonych odpadów w ogródka. Biało/niebieski dym jak ze świecy dymnej, ubranie śmierdzi po paru minutach. Przecież to się roznosi po całym mieście, nikt na to nie reaguje. Dlaczego? Kiedyś zwróciłem uwagę sąsiadowi: "a ja tak zawsze paliłem" i cała dyskusja. Ma w d.u.p.i.e, że zatruwa życie innym. 22:34, 21.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JohnJohn

3 0

Jakoś przez dziesiątki lat smog nikomu nie przeszkadzał, a ludzie dożywali i dożywają 90- tki. Dzisiaj ekologia to temat dla ekologicznej wielkomiejskiej ciemnoty , która nie wie, skąd bierze się ciepło w mieszkaniach. Dla mieszkańców domów jednorodzinnych ekologia to gaz droższy o 100%, węgiel o 50%, drewno o 30%.
Czem palić Panie Burmistrzu, czem? 21:43, 22.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Do JohnDo John

0 0

Pal tem czem palisz do tej pory: oponami, butelkami plastikowemi, starymi meblami, pieluchami twojej starej bo już nie wstaje z łóżka babsko stare 15:09, 24.11.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%