Zamknij
Ewidencja dostaw materiałów hutniczych na magazyn. Kontrola ilościowa i jakościowa dostaw. Załadunki i rozładunki towarów wózkiem widłowym. Stała kontrola satanów magazynowych. Obsługa programów magazynowych.
StPr/20/0423
data rozpoczęcia pracy od 02.11.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace zlecone
StPr/20/0421
data rozpoczęcia pracy od 22.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Przyjmowanie i rozładunek towaru. Obsługa klienta w hurtowni. Dowóz towaru do klienta
StPr/20/0417
data rozpoczęcia pracy od 19.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Praca w charakterze sprzedawcy w sklepie spożywczym.
StPr/20/0414
data rozpoczęcia pracy od 12.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Budowa domów jednorodzinnych. Wykończenie wnętrz.
StPr/20/0402
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 4 500 PLN

Prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac zgodnie z wymogami prawnymi i wewnętrznymi procedurami. Obsługa programu kadrowo - płacowego, bieżąca aktualizacja danych w tym systemie oraz przygotowywanie raportów kadrowo - pacowych. Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac. Rozliczanie czasu pracy, urlopów oraz zwolnień lekarskich. Sporządzanie sprawozdań, deklaracji i raportów do instytucji zewnętrznych (ZUS, US, GUS, PFRON).Bieżące monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach prawnych. Wsparcie w procesach zarządzania zasobami ludzkimi takimi jak: rekrutacje, oceny pracownicze i szkolenia.
StPr/20/0399
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Obsługa linii przesyłu mleka tj. rozładunek i załadunek mleka do samochodów cystern oraz zbiorników znajdujących się na terenie Zakładu. Nadzór nad myciem linii w systemie automatycznym. Prowadzenie dokumentacji w zakresie podstawowym. Utrzymanie czystości w miejscu pracy. Praca 2 *soboty/ niedziele w miesiącu, ewentualne nadgodziny płatne 100 % lub odbiór w kolejnym dowolnie wybranym dniu.
StPr/20/0398
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

Przygotowywanie, sprawdzenie, regulacje, pakowanie maszyn przed wysyłką do klienta. Odbiór towaru, przyjęcie na magazyn. Drobne naprawy mechaniczne.
StPr/20/0390
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 2 600 - 4 000 PLN

Nadzór nad pracownikami i całością robót, umiejętność niwelowania terenu, układanie kostki burkowej, pomiary, przygotowanie podłoża i prace wykończeniowe.
StPr/20/0387
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 4 500 - 7 000 PLN

Przygotowywanie podłoża Układanie kostki brukowej
StPr/20/0388
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od 3 400 - 5 000 PLN