Zamknij
REKLAMA

Sprzątanie powierzchni biurowej
StPr/20/0256
data rozpoczęcia pracy od 06.07.2020
wynagrodzenie od od 1 300 PLN

wg. stanowiska
StPr/20/0258
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych.
StPr/20/0259
data rozpoczęcia pracy od 14.07.2020
wynagrodzenie od od 2 300 PLN

Pomoc przy wstawianiu okien, drzwi, bram garażowych.
StPr/20/0260
data rozpoczęcia pracy od 02.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Utrzymanie bazy sportowej w pełnej sprawnosci technicznej, konserwacja terenów zielonych
StPr/20/0254
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wg. programu stażu
StPr/20/0248
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

wg. programu stażu
StPr/20/0250
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

wg, programu stazu
StPr/20/0251
data rozpoczęcia pracy od 15.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

wg. programu stażu
StPr/20/0245
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od 1 057,6 PLN

Wykonywanie bieżących i okresowych konserwacji urządzeń elektrycznych. Nadzór, kontrola oraz utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń elektrycznych, notowanie wskazań przyrządów pomiarowych.
StPr/20/0244
data rozpoczęcia pracy od 01.07.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN