Zamknij
REKLAMA
Obsługa sali i klienta, obsługa kasy fiskalnej, dbanie o ład i porządek na miejscu pracy, robienie drinków.
StPr/22/0324
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

prace biurowe oraz w terenie (kontrole budów)
StPr/22/0320
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

Transport i wydawanie posiłków dla pacjentów na oddziałach szpitalnych.
StPr/22/0323
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

Mycie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych
StPr/22/0322
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 19,7 PLN

wg. programu stażu
StPr/22/0312
data rozpoczęcia pracy od 20.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

wg. programu stażu
StPr/22/0313
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

wg. programu stażu
StPr/22/0301
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

wg. programu stażu
StPr/22/0305
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od 1 489 PLN

-Ewidencja i gospodarka sprzętem i wyposażeniem żywnosciowym, gospodarczym, techniki biurowej itp., -prowadzenie postepowań szkodowych w majątku jednostki, -prowadzenie gospodarki mandatowej, -naliczanie i ewidencja świadczeń dodatkowych należności dla funkcjonariuszy, -prowadzenie kart wyposażenia pracowników policjantów w powierzony sprzęt i wyposażenie, odzież oraz dokonywanie rozliczeń w tym zakresie, -rozliczanie kosztów podrózy służbowych policjantów i pracowników.
StPr/22/0300
data rozpoczęcia pracy od 23.06.2022
wynagrodzenie od od 3 190 PLN

-Kontrola jakości materiałów niezbędnych do procesu produkcji. -Ocena procesu spawania zgodnie z posiadanymi uprawniewnieniami, badania i pomiary zgodne z zakresem działania labolatorium -Odpowiedzialność za jakościowy odbiór wyrobów gotowych
StPr/22/0293
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2022
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN