Zamknij
REKLAMA

Zarząd powiatu z absolutorium i wotum zaufania

09:42, 23.06.2022 | .
Skomentuj FOT. PIOTR BRZEZIK/POWIAT SOKOŁOWSKI
REKLAMA

Podczas sesji 21 czerwca Rada Powiatu Sokołowskiego zajmowała się m.in. podsumowaniem ubiegłego roku. Większością głosów przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz udzieliła zarządowi wotum zaufania i absolutorium.

Jak w każdym samorządzie, tak i tu na sesję absolutoryjną przygotowany został „Raport o stanie powiatu na koniec 2021 r.”. W liczącym 103 strony dokumencie znalazły się szczegółowe informacje z zakresu funkcjonowania powiatu – finansów, realizacji poszczególnych zadań (od edukacji i zdrowia, przez transport i drogi, po ochronę przeciwpowodziową). Raport nie wywołał dyskusji na sesji. Jego konsekwencją było jednak głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu powiatu – za jego udzieleniem było 9 radnych, przeciw był Wojciech Jańczuk, a od głosu wstrzymał się Jerzy Strzała.

Na sesji podsumowano też ubiegłoroczne finanse. Informacje na ten temat przedstawiła skarbnik Iwona Odrobińska. W ubiegłym roku powiat zrealizował dochody w łącznej wysokości 92,87 mln zł, czyli 106,95% planowanej wielkości. Wydatki zamknęły się kwotą 96,37 mln zł, tj. 93,52% planu. Deficyt budżetowy wyniósł 3,5 mln zł. W 2021 r. na wydatki inwestycyjne i majątkowe samorząd przeznaczył ponad 36,38 mln zł. Zadłużenie Powiatu Sokołowskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiło 24,97 mln zł i stanowiło 26,88 proc. wykonanych dochodów ogółem w 2021 roku.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. Radni zatwierdzili je 9 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się.

Przed głosowaniem w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu sokołowskiego również nikt z radnych nie zabrał głosu. Za projektem uchwały było 9 radnych (Jolanta Ciołkowska, Bogdan Czarnocki, Ryszard Domański, Urszula Krzymowska, Andrzej Kietliński, Jacek Odziemczyk, Marek Ratyński, Krzysztof Więsak i Sławomir Wróblewski), nikt nie głosował przeciw, a trzech radnych wstrzymało się od głosu (Wojciech Jańczuk, Jarosław Puścion i Jerzy Strzała). Na sesji nie było radnych: Leszka Iwaniuka, Grzegorza Kobylińskiego, Jarosława Misiaka, Longiny Oleszczuk i Łukasza Śmiejkowskiego.

Po głosowaniu przewodniczący rady powiatu Jacek Odziemczyk złożył podziękował zarządowi za pracę i na ręce starosty Elżbiety Sadowskiej oraz skarbnik Iwony Odrobińskiej przekazał wiązankę kwiatów.

Elżbieta Sadowska podziękowała za wotum zaufania i absolutorium i dość szeroko odniosła się do zadań powiatu realizowanych w ubiegłym roku.
- Nie byłoby tych naszych sukcesów, gdyby nie państwa praca i współpraca. Zawsze, gdy były problemy, dostawaliśmy wsparcie i pomoc. Nie było łatwo, nie było prosto. Finanse jako powiat niezbyt bogaty mamy, jakie mamy. Wszystkie ręce były położone na pokład, by pozyskać środki zewnętrzne i móc realizować tak ważne dla nas inwestycje, głównie drogowe – mówiła. - Udział wydatków inwestycyjnych w ubiegłym roku w wydatkach ogółem wyniósł 38%, uważam że to bardzo dużo przy naszych możliwościach wygospodarowania środków własnych. Staraliśmy się, by zadania te były finansowane głównie ze środków zewnętrznych, zwłaszcza rządowych. W latach 2019-2022 udało nam się pozyskać z zewnątrz 78 mln zł na finansowanie inwestycji drogowych. Pozwoliło to na realizację 11 zadań, a 5 kolejnych jest realizowanych w tym roku.

Starosta szczegółowo przedstawiła listę zadań zrealizowanych na drogach w latach 2019-2021 i rozpoczętych w 2022 r., które zostaną dokończone w 2023 r.
- W czasie pełnienia przeze mnie funkcji starosty starałam się, żeby nie korzystać z kapitału obcego, nie powiększać długu powiatu, a finansowanie inwestycji opierać głównie o środki zewnętrzne, zwłaszcza z funduszy rządowych. Udało się to wcześniej, ale w roku 2021 dług powiatu zwiększył się o 4,5 mln zł. Jednak bez tych pieniędzy na wkład własny nie udałoby się pozyskać funduszy zewnętrznych przez powiat i nie zrealizowałoby się tych inwestycji, ważnych dla mieszkańców. Wartość zrealizowanych inwestycji przez powiat w ostatnich 3 latach to prawie 90 mln zł, to prawie 60 km remontowanych dróg. Wyemitowane obligacje na kwotę 12 mln zł stanowią 14 proc. wartości tych inwestycji – wyjaśniała starosta. Omówiła też inwestycje w placówkach oświatowych i inne najważniejsze zadania powiatu. Na koniec dodała, że inwestycje realizowane u nas zostały docenione i w rankingu inwestycyjnym samorządów powiatowych powiat sokołowski zajął trzecie miejsce w Polsce.

Na koniec sesji, w sprawach różnych do tematu wrócił radny Jerzy Strzała. Zwrócił uwagę, że starosta Elżbieta Sadowska, mówiąc o inwestycjach drogowych, odnosiła się do 4 lat.
- Nie wiem tylko, czy pani zapomniała, że dostaliście gotowy projekt RIT na prawie 50 mln zł. Większość ulic w mieście, ale i wiele kilometrów dróg w powiecie zostało wykonanych z tego projektu. Nic pani nie wspomniała, przypisaliście to sobie, ale tak nie powinno być. Dodam tylko, że przy inwestycjach drogowych ominęliście jedną czy dwie gminy – mówił.

- W wartościach, o których mówiłam, nie ujmowałam RIT – odparła starosta. - Powiedziałam tylko, że RIT został zakończony. Wskazałam dokładnie, skąd pozyskaliśmy środki my – obecny zarząd. Te kwoty i wielkości są, jakie wymieniłam i nie obejmują RIT. Nie chciałam nikogo pomijać Poprzedni zarząd pozyskał 48,1 mln zł z RIT, ale w trakcie realizacji powiat wraz z partnerami, czyli samorządami dołożył do tego 17 mln zł, z czego powiat – 10 mln zł. W ramach RIT powstało 19 km dróg i 34 km ścieżek rowerowych. RIT został rozliczony poprawnie, mamy tylko problem z jednym partnerem, który nie wywiązał się ze swoich zobowiązań – dodała.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (26)

..

42 1

Za co podziękowania? Drogi w ruinie, rowy nie pokoszone ( zimy zapomnieli jak to ich jak zawsze zaskoczyła w kwietniu i czekali aż sama zniknie ) a jeszcze Pani S inwestycje bojkotuje.. ot taka władza.
Podziękują wyborcy, już za ROK niektórym radnym.. 09:56, 23.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Za co?Za co?

30 1

Sorry ale za co to? Kiedy zostaną pokoszone pobocza? o naprawie dróg już nie wspminam 10:05, 23.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Program dbam o siebiProgram dbam o siebi

17 3

Za to że wypłaty zrobili sobie na czas😃 11:02, 23.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aaaaaaaa

19 10

Mnie bulwersuje, że aż tylu radnych powiatowych nie chodzi na sesje. 13:02, 23.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JacekJacek

21 3

Ok sprzedajne........ Idźcie na Kosowską szczególnie po deszczu. Brawo brawo 13:38, 23.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KarolKarol

13 3

Przeczytajcie ,że żaden radny nie zabrał głosu , ta p..soska mać nie ma pojęcia o co może zapytać, oni nie wiedzą co to absolutorium . Wolą nic nie pytać żeby nie pokazać swojej mizeroty . 14:55, 23.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

????????

1 6

Coś ci się pokićkało geniuszu! Sam jesteś mać.
To opozycja - z PO PSL powinna pytać i zadawać pytania władzom powiatu
A gdzie ona jest? Większość nie przyszła na sesję, a ci co przyszli siedzieli cicho. 20:08, 23.06.2022


GratulacjęGratulację

10 0

To powinni dostać mieszkańcy Sokołowa za to że dbają o porządek na niesprzątanych ulicach, chociaż podatek do kasy miasta wpływa. Może powinniśmy wystąpić o zmiejszenie podatku bo jesteśmy gorszymi mieszkańcami z ulic należących do powiatu. 16:12, 23.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

1111111111

10 2

Widzieliście drogę z Sokołowa do Jabłonny? Poprzewracane znaki. Brakuje tablic. Wstyd na to patrzeć. Nikomu nawet nie chce się ich postawić. Chociaż pewnie wystarczyłoby zgłosić na gwarancji. Pewnie nikomu nie chce się napisać pisma. 17:31, 23.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MiejscowyMiejscowy

2 0

Tam są błędy projektowe i w wykonawstwie. Znaki są przy krawędzi jezdni. Kierowcy ciężarowych aut aby się minąć muszą zjeżdzać i uderzają w te znaki,bo ktoś se wymyślił na zgiętych rurach. 21:42, 23.06.2022


EeeeeEeeee

0 0

Radny Strzała chyba jeździ tą drogą 22:03, 23.06.2022


@ - aaaa @ - aaaa

10 2

Słuszna uwaga - skoro startował i wygrał to powinien być obecny - Misiak może pojechał na SAKSY do Norwegii , bo ostatnie 2 lata przez Covid nie jezdził , teraz trzeba odrobić. 19:15, 23.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MałgorzataMałgorzata

14 8

Co im się udało, to unieszkodliwienie w Szarej SWOJEGO Jacka na rzecz gwiazdy z PSL. Koniec świata w PiS , swoi biją swoich, gratulacje. 20:28, 23.06.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

PiotrPiotr

10 3

W Szarej mówią, że przyczynił się do tego przewodniczący , że chodzi na sznurku MB i dzielnie ją wspierał przed konkursem zwalczając wszelkie przeszkody. 21:40, 23.06.2022


REKLAMA

do Małgorzatado Małgorzata

10 4

Dlaczego "Wielki Jacek" był przeciwko kandydatowi PiS ( p.Jackowskiemu )w wyborach na dyrektora Szarej ?
O co chodzi ??? 22:30, 23.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JoannaJoanna

4 6

skąd taki pomysł? - przecież wybory są tajne...! apropos wspomnianej w nawiasie osoby to już chyba gdzieś dyrektorowała, ale z marnym rezultatem... więc po co narażać szkołę? ufff dobrze, że tak wyszło. Ale w-f ista Jacek i tak ma ogromną chrapkę na bycie dyrektorem gdziekoklwiek i kiedykolwiek i to bez żadnego wstydu, a Wielki Jacek to wielki ciałem i duchem skromny człowiek znający się na swojej robocie jak nikt inny Pozdrawiam 23:09, 24.06.2022


JózefJózef

3 3

Jackowski to dwulicowiec. Wszystkim posłodzi aby jemu było dobrze. Zero zasad. 21:07, 27.06.2022


CiekawyCiekawy

10 5

Dlaczego przewodniczący Rady Powiatu Jacek Odziemczyk brał udział w komisji konkursowej wybierającej dyrektora w szkole, która podlega pod powiat???
Czy to jest zgodne z przepisami???
Popatrzcie:
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8166666,radny-nie-moze-wybierac-dyrektora-szkoly.html 08:20, 24.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

do Ciekawegodo Ciekawego

2 5

Tak, oczywiście że zgodne z prawem. Może lepiej niech ciekawy lepiej się doinformuje, a nie tylko *%#)!& zamęt stwarza.
22:51, 24.06.2022


Do Joanna Do Joanna

5 4

Rozmawiałam z Jackiem zaraz po tym jak przestał być dyrektorem Domu Dziecka w Wyrozębach. Zatrudniony był tylko na trzy miesiące aby uzyskać pozwoleniach na jego otwarcie. Nie mieli wtedy chętnego, bo przed nim było 3 czy 4 dyrektorów i każdy rezygnował. To są jego słowa. Znamy się z nim ok. 10 lat i wiem, że jego marzeniem było bycie tam dyrektorem, bo miał propozycję z dwóch szkół, które odrzucił. 08:54, 25.06.2022


SokoSoko

12 0

Ja tylko proszę bardzo uprzejmie o posprzątanie ścieżek rowerowych. 10:52, 24.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SzkolniakSzkolniak

7 6

Piszecie o wyborze Dyrektora w szarej, zapytajcie kto jest faworytem Burmisztrza w 4 , aptekarka ale żona kierowcy Bogusia. Tak się głaszczą działacze pisu 15:55, 24.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HeheHehe

7 7

Co wy piszecie, przecież przewodniczącemu wszystko wolno. 23:37, 24.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SławaSława

6 2

Sława Wielkiemu Jackowi po wsze czasy przewodniczącemu! Sława, Sława, Sława! 12:00, 25.06.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

do Sława do Sława

2 6

I sława *%#)!& sława , sława, sława ich łączy, sobie podobni , fizycznie też 13:27, 25.06.2022


do Sławado Sława

6 0

sława grubej, wrednej , wstrętnej babie. 09:59, 27.06.2022


REKLAMA
REKLAMA
0%